Veleprodaja

Savacoop Savacoop d.o.o. Teodora Mandića 9, 21 000 Novi Sad
Telefon/fax: 021 / 443 - 217
Radno vreme: 07:30 - 15:30
email: info@savacoop.rs
Terenac Duško Rutonić - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Južna Bačka i Srednji Banat
063 510 469
dusko@savacoop.rs
Terenac Miloš Mihović - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Severna Bačka i Severni Banat
062 801 01 33
milos@savacoop.rs
Terenac Nenad Mirković - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Južni Banat i Braničevo
063 530 904
mirkovic@savacoop.rs
Terenac Srđan Panić - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Srednji i Južni Banat
063 510 813
srdjan@savacoop.rs
Terenac Vladimir Trivković - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Srednji i Južni Banat
063 510 465
Terenac Nenad Kranik - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Srem
063 537 329
nenad@savacoop.rs
Terenac Aleksandar Ninić - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Srem
062 801 01 38
aleksandar@savacoop.rs
Terenac Borislav Stajić - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Grad Beograd
062 801 01 35
borislav@savacoop.rs
Terenac Milan Šibul - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Južna Bačka
063 644 974
Terenac Radovan Kontić - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Zapadna Bačka
062 801 01 39
radovan@savacoop.rs
Terenac Zdravka Pavlović - Diplomirani inžinjer poljoprivrede
Key account manager
063 77 94 226
zdravka@savacoop.rs