AKCIJA!

Na svaku vreću Minazel plus D 20kg popust i gratis ljubičasta kanta!
minazel

Loše pripremljena silaža gubi preko 20% svoje hranljive vrednosti.
Takvu silažu krave neće konzumirati u dovoljnim količinama, što će neizbežno dovesti do pada mlečnosti.
minazel
Proizvod Minazel Plus adsorbent mikotoksina, je preko 25 godina vodeći proizvod na tržištu Srbije. Pored toga, već dugo je poznat, kako u zemljama Evropske Unije, tako i u Južnoj Americi, Jugoistočnoj Aziji, Kini, Tajlandu, gde se izvozi.

Više stotina naučnih radova, doktorskih disertacija, magistarskih radova, sa međunarodnom verifikacijom, potvrđuje efikasnost i kvalitet našeg proizvoda u preventivnoj upotrebi mikotksina, čije prisustvo pokazuje plesniva hrana.

SILIRANJE - konzervisanje visokovlažnih hraniva, u našim uslovima najčešće cele biljke kukuruza. Da bi silaža bila kvalitetna, mora se siliranjem postići proizvodnja što većih količina mlečne kiseline.

Neophodni uslovi za uspešno siliranje

Da bi siliranje bilo uspešno, potrebno je obezbediti uslove za razvoj bakterija mlečno-kiselinskog vrenja, koje su najznačajnije za ovaj vid konzervisanja hraniva. Ti uslovi, pre svega su:
- odgovarajuća vlažnost (optimalni sadržaj vlage pri siliranju je 65-70%)
- odsustvo kiseonika iz silo mase (sabijanjem se mora istisnuti vazduh, u protivnom će doći do kvarenja silaže)
- sadržaj šećera (kukuruz sadrži dovoljne količine za uspešno siliranje).

U toku siliranja kada se silaža nedovoljno sabije, ostaju džepovi vazduha koji su pogodni za razvoj plesni. Plesni luče mikotoksine, koji dovode do raznih problema kod životinja.
minazel
Najčešći problemi prilikom pripreme silaže

1. Neadekvatna vlažnost silo mase (najčešće previše suva)
2. Nedovoljno sabijanje silo mase - dovodi do ostatka kiseonika
3. Neadekvatno pokrivanje silo mase - dovodi do prodora vazduha, vlage usled kiša i slično
minazel
NEMA VIŠE BACANJA SILAŽE

Dodavanjem mineralnog adsorbenta mikotoksina, Minazela Plus u masu za siliranje sprečava se kvarenje silaže.

Način upotrebe

1. Dodati 2kg Minazela Plus po toni silaže, u celu silo masu
2. Dodati Minazel Plus na kritičnim mestima:
- uz zidove silo trenčeva
- na dno silo trenča
- po vrhu silo mase
- kroz celu silo masu u slojevima

Efekti Minazela Plus

- Sprečava kvarenje silaže
- Povećava nivo mlečne kiseline
- Poboljšava kvalitet silaže
minazel
VAŽNO: RAVNOMERNO RASPOREDITI MINAZEL PLUS PO SILO MASI!!!

REZULTATI OGLEDA

1. U optimalnim uslovima siliranja, dodatak Minazela Plus dovodi do:
- Povećanje nivoa mlečne kiseline na 82%
- Značajno manji broj plesni (nema kvarenja silaže)
- Smanjenje kiselosti silaže
- Ocena silaže sa Minazelom - I klasa!

2. U lošijim uslovima siliranja, dodatak Minazela Plus dovodi do:
- Povećanje nivoa kiseline na 75%
- Smanjenje nivoa sirćetne kiseline za 50%
- Značajno manji broj plesni (nema kvarenja silaže)
- Smanjenje kiselosi silaže
- Silaža bez Minazela je ocenjena II klasom
Ocena silaže sa Minazelom - I klasa!
minazel
Upotreba Minazela Plus je neophodna.

Previše suva masa = nemoguće istisnuti sav vazduh iz silo mase.