Akcija: 5% dodatnog rabata na Nutriplus program!


Poštovani kupci veleprodaje, od 9. novembra pa do 7. januara 2017. godine, imate priliku da Nutriplus program premiksa za svinje i prasad, poručite sa dodatnih 5% rabata!

*Proizvod NUTRIPLUS DOJARE 4% je namenjen za ishranu dojara od 7-og dana pred prasenje u toku laktacije i 7-og dana nakon odbića prasadi. Premixi za krmače dojare se koriste 7 dana pred prasenje u toku laktacije i 7 dana nakon odbića prasadi. Zatim se prelazi na premixe za suprasne krmače do 105 dana graviditeta.

nutriplus

Savet više:
Preporučujemo početak ishrane sa ovom smešom na 1 nedelju pred prasenje u količini od 3–3,5kg/na dan radi privikavanja. Na sam dan prasenja davati samo dovoljne količine vode i vrlo malo hrane.

Količina hrane u periodu dojenja treba da bude 5,5–7 kg dnevno. Sprečite promaju i obezbedite optimalnu temperaturu u objektu.Obezbedite dovoljnu količinu vode, naročito neposredno nakon prasenja, jer su krmače dehidrirale. Obezbedite optimalnu temperaturu za prasad od 32–34˚C.

Nakon odbića, zbog provokacije ESTRUSA (FLASHING), zadržite istu smešu još nekoliko dana.

*Proizvod NUTRIPLUS PRASAD 4% je namenjen za ishranu prasadi do 25kg telesne mase.

Savet više:
Predlažemo postepen prelaz sa STARTERA na GROVER, tokom 3–5 dana – mešanjem dve smeše.

Prasad hraniti po volji. Omogućiti stalni pristup svežoj vodi. Na taj način povećava se količina pojedene hrane i smanjuje se konverzija.Sprečiti promaju i obezbediti optimalnu temperaturu u objektu

Obezbedite dovoljno prostora po životinji: 0,2–0,3 m²

nutriplus

*Proizvod NUTRIPLUS SUPRASNE KRMAČE 3% je namenjen za ishranu suprasnih krmača do 105-og dana graviditeta. Premixi za krmače dojare se koriste 7 dana pred prasenje u toku laktacije i 7 dana nakon odbića prasadi. Zatim se prelazi na premixe za suprasne krmače do 105 dana graviditeta.

Savet više:
Ne davati više od 2,5–2,8kg u zavisnosti od kondicije plotkinje prvih 80 dana graviditeta.

Obezbedite dovoljnu količinu pitke vode.Nivo energetskih hraniva treba da bude niži, kako bi se izbeglo štetno gojenje, a samim tim i neujednačena legla i teška prasenja.Obezbedite dovoljnu količinu hraniva sa puno celuloze (mekinje) za postizanje mehaničke sitosti i kontrole konzumacije.

Sprečite promaju i obezbedite optimalnu temperaturu u objektu.

U nastavku pogledajte koji artikli su na popustu:

01385 Nutriplus prasad 4% 4kg
01320 Nutriplus prasad 4% 6kg
01386 Nutriplus svinje 3% 3kg
01321 Nutriplus svinje 3% 6kg
01322 Nutriplus suprasne krmače 3% 6kg
01323 Nutriplus dojare krmače 4% 6kg
01380 Nutriplus prasad 1%sa aromom 1kg
01381 Nutriplus tovne svinje 1% sa aromom 1kg