DEKALB hibridi kukuruza


DEKALB je brend koji u selekciji i oplemenjivanju kukuruza, prednjači kvalitetom, te je zbog ponuđene genetike i semenskih kvaliteta vodeća semenska kuća na svetskom tržistu.

DEKALB hibridi su izuzetno adaptibilni i pokazuju superiorne rezultate širom Evrope. To je posledica dokazane pouzdanosti u dramatično različitim klimatskim uslovima koji nas pogađaju prethodnih godina. Visoka otpornost na sušne uslove daje ranim hibridima prinose koji se očekuju od kasnijih grupa zrenja, a pošto se odlikuju brzim i lakim otpuštanjem vlage, zbog čega su namenjeni prevashodno za skidanje u zrnu, oni omogućavaju punu ekonomičnost u proizvodnji kukuruza. Ovi hibridi su namenjeni za intezivnu poljoprivrednu proizvodnju i primenu svih najmodernijih agrotehničkih mera za proizvodnju kukuruza. Selektovani su prvenstveno da obezbede stabilne prinose, čak i u lošim godinama i lošim uslovima, a namenjeni su da se uzgajaju u visokim i gustim sklopovima.

dekalb-hibridi-kukuruza

Poljoprivreda je danas jedna od najznačajnijih i najinovativnijih profesija u svetu. Ona kombinuje tehničku stručnost u pogledu mašina, setve, uzgajanja i žetve sa posvećenošću očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije, a to predstavlja pravo balansiranje.

Katalog hibrida DEKALB kukuruza možete pogledati ovde, a rezultate ogleda u Srbiji ovde.

Oznaka “HD” ukazuje na hibride iz DEKALB portfolija koji imaju minimum 5% veći potencijal prinosa pod stresnim uslovima u proizvodnji u odnosu na ostatak DKC portfolija. “HD” oznaka se daje hibridu na osnovu rezultata istraživanja oplemenjivačkih stanica kao i rezultata tehničkih ogleda. Ukoliko hibrid narednih godina u ogledima pokazuje niže performanse najčešće zbog uvođenja novih hibrida, isti može izgubiti “HD” oznaku DEKLAB HD hibridi su najprinosniji, a pritom tolerantni hibridi na stresne uslove u proizvodnji kukuruza.

Pored visokog prinosa HD oznaka se dobija na osnovu tri ključna indikatora koji čine ove hibride boljim od ostatka DEKALB portfolija, a to su: snažan koren i smažno stablo, aktivnost fotosinteze i sinhronizacija cvetanja.

Ovoga puta iz ponude izdvajamo:

DKC4717 HD
Hibrid nove DEKALB generacije!

Izuzetno visok i robustan hibrid za FAO grupu 300 sa širokim listovima. Odlikuje se ranim i sinhronizovanim cvetanjem za svoju grupu zrenja i pokazuje odličnu tolerantnost na stresne uslove tokom vegetacije. Stablo je snažno i fleksibilno. U ogledima postiže vrhunske prinose sa niskim sadržajem vlage. DKC 4717 je najtraženiji hibrid u zemljama našeg regiona i budući šampion u FAO 300.

dekalb-hibridi-kukuruza

DKC5632 HD
Hibrid nove DEKALB generacije!

Novi DKC hibrid u FAO grupi 500 koji preporučujemo za različite uslove proizvodnje zbog stabilnosti i visokog potencijala za prinos. Sinhronizovano cvetanje i dobra oplodnja daje ovom hibridu stabilnost i tolerantnost u stresnim uslovima proizvodnje. Biljka je srednje visine sa nisko postavljenim klipom. Stablo je snažno i fleksibilno sa erektivnim listovima. Hibrid DKC 5632 HD je tokom registracije i u ogledima potvrdio tolerantnost na stresne uslove u proizvodnji.

dekalb-hibridi-kukuruza

DKC5031 HD – novo!
Hibrid nove DEKALB generacije!

Izuzetno prinosan hibrid namenjen za intenzivne uslove gajenja, koji zahvaljujući sinhronizovanom cvetanju i moćnim korenovim sistemom pokazuje visoku tolerantnost i stabilnost u stresnim uslovima. Biljka srednje visine sa nisko postavljenim klipom. Stablo snažno, fleksibilno sa erektivnim listovima. DKC5031 ima duboko usađeno i kvalitetno zrno što se vizuelno da primetiti. Budući šampion u FAO 400. Za postizanje rekordnih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva oko 75000 biljaka/ha u žetvi.

dekalb-hibridi-kukuruza

DKC5830 – novo!
Hibrid nove DEKALB generacije!

DKC5830 hibrid visokog potencijala za prinos zrna i silaže. Odlikuje se veoma ranim i sinhronizovanim cvetanjem za FAO grupu 600, što ga čini izuzetno tolerantnim u stresnim uslovima. Biljka visoka, robusna, kompaktnog izgleda, snažnog stabla sa erektivnim listovima. Zrno duboko usađeno odličnog kvaliteta. Hibrid za sve namene! Za postizanje visokih prinosa u dobrim uslovima gajenja uz primenu pune agrotehnike ovaj hibrid zahteva oko 70000 biljaka/ha u žetvi.

dekalb-hibridi-kukuruza

DKC3623 - HD
Super rani intenzivni hibrid!

Odlikuju ga izuzetno visok prinos u svojoj FAO grupi i brzo otpuštanje vlage. Rano cveta i rano ulazi u fazu nalivanja zrna. Činjenica da spada u veoma rane hibride, svrstava ga u odličan izbor za kasnu ili postrnu setvu. Hibrid zahteva setvu u visokim gustinama da bi doneo svoj maksimum. Najbolji rezultate su donele parcele sa 80000 biljaka/ha u žetvi.

dekalb-hibridi-kukuruza