Dodatnih 5% rabata na proizvode NUTRIPLUS


Poštovani kupci,

Obaveštavamo vas da od 22.08.2016. pa sve do 22.10.2016. dajemo 5% dodatnog rabata na određene NUTRIPLUS preparate.

“Nuscience Premix International” veliku pažnju poklanja kvalitetu i bezbednosti hrane za životinje. Svi dobavljači sirovina, aditiva i materijala su izabrani na način da ispune najviše standarde i da ispune zahteve prema važećim zakonskim propisima.

Proces proizvodnje je strogo kontrolisan kako bi zadovoljio potrebe klijenata i šireg okruženja. Kvalitet i bezbednost hrane zasniva se na primeni principa HACCP, od sastojaka do gotovih proizvoda, čime se poboljšava rentabilnost poslovanja naših klijenata i njihovih partnera u lancu proizvodnje hrane.

01323 Nutriplus dojare krmače 4% 6kg
01320 Nutriplus prasad 4% 6kg
01385 Nutriplus prasad 4% 4kg
01380 Nutriplus prasad 1% sa aromom 1kg
01322 Nutriplus suprasne krmače 3% 6kg
01321 Nutriplus svinje 3% 6kg
01386 Nutriplus svinje 3% 3kg
01381 Nutriplus tovne svinje 1% sa aromom 1kg

nutriplus