FITO NeoPirox


FITO NeoPirox insekticid za biljne vaši u prahu se koristi za suzbijanje lisnih vaši, gusenica, pipa, stenica i sličnih insekata koji napadaju ukrasno bilje (zeljasto bilje, ukrasno nisko drveće). Suzbijanje se vrši zaprašivanjem ukrasnog bilja (zeljasto bilje, ukrasno nisko drveće). Interval između dva tretiranja na 8-10 dana.

FITO NeoPirox S je gotov preparat koji se koristi za efikasno suzbijanje štetnih insekata i drugih štetočina na ukrasnim (sobnim i vrtnim) biljkama. Suzbijanje se vrši prskanjem iz bočice (sa mehaničkom prskalicom) na biljke.

Šifra proizvoda: 00278, 03166, 34110

fito-pirox