VALAGRO - iskustva sa terena

Deronje, primena Valagro biostimulatora u proizvodnji strnih žita, jun 2015.Đorđe Subić, selo Deronje
primena VALAGRO biostimulatora u proizvodnji bostana i soje, jun 2015.Jazak - zasad jabuka VLABONS GROUP
Primena Valagro proizvoda u voćrskoj proizvodnji, jun 2015.Dragan Lazić, Obrenovac - proizvođač cveća
Primena VALAGRO biostimulatora u plasteničkoj proizvodji cveća, maj 2015.PSS Vrbas- zasad Bibaum Jabuka
Primena Megafola u zasadu jabuka, maj 2015.