Izdvajamo iz ponude - Agril

Izdvajamo iz ponude - Agril

Agril -  Stabilan na ultraljubičaste zrake, dobre propustljivosti za svetlost, 85%, vodu i vazduh.
Ove osobine omogućuju ujednačenu razmenu vlage  i vazduha u zoni pokrivenih biljaka.
Na taj način se stvara ujednačena mikroklima koja pospešuje rast biljaka. 
Agril je težak 17 gr ili 19 gr po m2, tako da ne oštećuje pokrivene biljke. Postavlja rano u proleće
na posejane ili posađene površine po izvršenoj setvi – sadnji, ili se pokrivaju biljke u jesen, pred pojavu 
mrazeva.
Postavlja se vrlo lako i vrlo labavo na posejane – posađene površine. 
Izuzetno se koristi u povrtarstvu, na velikim površinama i kod različitih kultura.