MEGAFOL


MEGAFOL je prirodni biostimulant, koji tokom stresnih klimatskih situacija omogućava rast biljaka, a u normalnim uslovima poboljšava razvitak biljke.

MEGAFOL sadrži organske materije biljnog porekla, jednostavan je za korišćenje i siguran za biljke. Tokom 30 godina primene i uspešnih rezultata MEGAFOL se koristi u 60 zemalja širom sveta. Napravljen „Green power“ tehnologijom, aktivne sastojke pretvara u visokokvalitetna nutritivna rešenja. Proizvođač VALAGRO proizvodi MEGAFOL neinvazivnim metodama i tako čuva aktivne komponente kao što su vitamini, proteini, aminokiseline, betaini i faktori rasta: sve komponente koje su dizajnirane za dobrorbit biljke.

megafol

-Aminokiseline i proteini podržavaju metabolizam biljke i pospešuju fotosintezu.
-Betaini povećavaju otpornost biljke u stresnim klimatskim situacijama.
-Vitamini i faktori rasta poboljšavaju metaboličke funkcije, rast i vegetativni razvoj.

Megafol je u potpunosti proizveden od biljnih sirovina i siguran je za korisnike, tretirane kulture i okolinu. Ovaj biostimulator sadrži 35% aminokiselina isključivo biljnog porekla, za razliku od drugih biostimulatora na tržištu koji su kombinacija aminokiselina biljnog i životinjskog porekla.

megafol

Megafol sadrži glicin, aminokiselinu koja je uključena u formiranje biljnog tkiva i sintezu hlorofila, što povećava fotosintetsku aktivnost biljke, a to direktno utiče na povećanje energije za poboljšanje rasta i razvoja cele biljke. Megafol takođe pojačava razvoj biljaka kroz prirodne hormone ekstrahovane iz alge Ascophyllum nodosum. Ti hormoni stimuliraju fiziološke procese biljke, čime se povećava, između ostalog i endogeni sadržaj prirodnih antioksidansa (npr. vitamin E i C), koji štite biljke od napada slobodnih radikala. Megafol sadrži vitamine B5, PP, B1 i B6, koji pomažu očuvanju fizioloških mehanizama, što opskrbljuje biljke energijom za rast i razvoj. U normalnim uslovima unapređuje razvoj i rast biljke kao i apsorbciju protoka nutrienata. Skoro 300 njiva, uz MEGAFOL proizvodi 15% više prinosa koji vode do većeg profita.

ZA NAJBOLJU KONDICIJU VAŠE BILJKE KORISTITE MEGAFOL