NOVE SPRINGER RUKAVICE


Upotreba zaštitnih rukavica pri radu je važna kao prevencija ozleda na radu i profesionalnih bolesti. Izbor zaštitnih rukavica proizilazi iz procene opasnosti; to znači da rukavice moraju biti primerene riziku kojem je radnik izložen.

Rukavice bi trebalo da budu oblikovane i izrađene tako da pružaju maksimalnuzaštitu u određenim uslovima, a sam način izrade (npr. šavovi) ne sme smanjivati njihovu učinkovitost.

Predstavljamo vam nove SPRINGER rukavice, namenjene za zaštitu ruku od mehaničkih povreda u suvom okruženju: upotrebljavaju se u građevinarstvu, mašinskoj industriji, magacinskim poslovima i poljoprivredi. Rukavice su I i II kategorije.

““rukavice””

Kategorija I obuhvata zaštitne rukavice koje štite od minimalnih rizika, a predviđene su za upotrebu u radnim uslovima gde krajnji korisnik može sam da prepozna rizike i potrebni nivo zaštite. Ove rukavice su jednostavne izrade, kao što su na primer baštenske rukavice, zaštitne rukavice koje se nose kod manje agresivnih sredstava za čišćenje, rukavice za zaštitu od toplih predmeta (do 50 °C) i od vibracija koje ne mogu trajno oštetiti zdravlje. Kategorija II obuhvata rukavice složenije izrade koje su predviđene za zaštitu od rizika srednjeg intenziteta, kao što je rizik pri rezanju, ubodu i habanju.

Čuvaju se van izvora toplote, ne izlažu se uticajima organiskih rastvarača i njihovih para, ulja, masti, mineralnih ulja i vode. Posle upotrebe, guste nečistoće odstraniti četkom i rukavice ostaviti raširene na sobnoj temperaturi. Rukavice ne mogu da se peru i da se hemijski čiste.

Naziv JM Šifra
Rukavice best Springer par 12078
Rukavice garden zelene Springer par 12073
Rukavice gumene Springer vel. L par 12083
Rukavice gumene Springer vel. M par 12082
Rukavice gumene Springer vel. S par 12081
Rukavice gumene Springer vel. XL par 12084
Rukavice jednokratne 10/1 L kut 32035
Rukavice jednokratne 10/1 M kut 32036
Rukavice jednokratne Springer 100/1 vel. L kut 12088
Rukavice jednokratne Springer 100/1 vel. M kut 12087
Rukavice kožne Springer par 12089
Rukavice mornarske Springer par 12071
Rukavice mornarske Springer par 12071
Rukavice sofrat kratke Springer par 12080
Rukavice špalt mornarske Springer par 12070
Rukavice zimske best Springer par 12079
Rukavice rukavice duge Springer par 32048
Rukavice Fox Springer par 34990
Rukavice Garden Protect Springer par 34770
Rukavice Garden PU vel 7 plave Springer par 34752
Rukavice Garden PU vel 8 zelene Springer par 34757
Rukavice Gardy Springer par 34761
Rukavice Gruver Springer par 34769
Rukavice No Cut Springer par 34753
Rukavice Proxy par 34751
Rukavice Revent Springer par 34768
Rukavice Sorting crna vel 10 Springer par 34764
Rukavice Sorting crna vel 8 Springer par 34762
Rukavice Sorting crna vel 9 Springer par 34763
Rukavice Sorting siva vel 10 Springer par 34767
Rukavice Sorting siva vel 8 Springer par 34765
Rukavice Sorting siva vel 9 Springer par 34766
Rukavice Sparx vel 9 Springer par 34759
Rukavice Wizzon Springer par 34760
Rukavice Worker plava vel 9 Springer par 34755
Rukavice Worker siva vel 10 Springer par 34754


  SPRINGER rukavice izdvajaju se visokim standardom kada su u pitanju zaštita, komfor, fleksibilnost, pokretljivost šake, osećaj pri radu, i ekonomičnost.