NOVO FOLIJARNO ĐUBRIVO U PONUDI

FEROVIT® je specijalno tečno helatno đubrivo namenjeno za sprečavanje hloroza izazvanih nedostatkom gvožđa. To je visokokoncentrovani rastvor koji sadrži gvožđe (Fe) u količini 75g/l (u helatnom obliku) i azot (N) u količini 40g/lu obliku uree sa biološkim nosačima koji mu omogućavaju dobro usvajanje. Primena: samostalno ili sa pesticidima i uz dodatak biostimulatora EPIN EKSTRA® ili CIRKON®; folijarno i preko sistema za zalivanje u količini 0,5 -1,0l/ha folijarno i 1,0-2,0 l/ha peko sistema za navodnjavanje (tj. 10 - 20ml/10l vode za male površine) više puta u toku sezone; nema nikakvog ograničenja u broju tretmana i može se koristiti u svim tipovima zemljišta bez ograničenja.

CITOVIT® je specijalno tečno helatno đubrivo jedinstvene formulacije – “tečno kompleksno đubrivo” namenjeno za prihranu svih vrsta biljaka, koje sadrži 12 makro i mikroelemenata u idealnim količinama i u odnosu: azot (N) 30g/l, fosfor (P2O5) 6g/l, kalijum (K2O) 27g/l, gvožđe (Fe) 39,5 g/l. sumpor (S) 40,5 g/l, mangan (Mn) 30 g/l, magnezijum (MgO)10 g/l, bor(B) 8g/l, bakar (Cu) 9 g/l, cink (Zn) 8g/l, molibden (Mo) 4,5 g/l i kobalt (Co) 2,7 g/l. CITOVIT® jača biljka I poboljšava njihov rast i razvoj, sprečava pjavu promene boje listova i plodova, tačkavost, nekroze, rozetavost listova i pojava drugih simptoma kao i bolesti izazvanih nedostatkom mikroelemenata; poboljšava cvetanje, formiranje i rast plodova, smanjuje njihovo opadanje i povećava otpornost biljaka na nepovoljne uslove, ili im pomaže da takve uslove prevaziđu - pa ga u takvim uslovima treba obavezno primenjivati! Primena: samostalno ili sa pesticidima i uz dodatak biostimulatora EPIN EKSTRA® ili CIRKON®; folijarno i preko sistema za zalivanje u količini 1,0 -1,5l/ha folijarno t, 2,0-3, l/ha preko sistema za navodnjavanje više puta u toku sezone (tj. 10 - 30ml/10l vode za male površine);.

SILIPLANT UNIVERZALNI® je specijalno tečno đubrivo na bazi silicijuma koje sadrži 7% silicijuma (Si) , 1% kalijuma (K) i mikroelemente (gvožđe (Fe) 300mg/l, magnezijum (Mg), mangan (Mn) 150mg/l, bakar (Cu) 70mg/l, kobalt (Co) 15mg/l, cink (Zn) 80mg/l i bor (B) 90mg/l). Primenjen folijarno jednim delom se usvaja i ugrađuje u list (I drige biljne delove) čime poboljšava čvrstoću i elastičnost stable I ploda a jednim delom ostaje na površini i stvara film tzv “tečno staklo” kojim se biljka štiti od UV zračenja, insekata, patogena I dr.. Namenjen za specifične namene: poboljšanje mehaničke čvrstoće ploda – sprečavanje pucanja trešnje, višnje, i dr.; za jačanje čvrstoće I elastišnosti izdanaka (maline i dr); za čvrstoću stabla ( paradajiza, paprika...) i čvrstoću plodova koji su osetljivi na mehaničke povrede (jagodičastog voća i dr.), za bolji kvalitet listova (duvana, zelene salate i dr.) Zbog osobina silicijuma đubrivo se koristi i za vezivanje toksičnih elemanata i ostataka pesticide iz zemljišta, za prevazilaženje blokade fosfora (P) – kada silicijum (Si) preuzima njegovu ulogu, poboljšanje otpornosti na sušu i UV zračenje, poboljšanje otpornosti na mraz. Đubrivo poboljšava otpornost na napad insekata i otežava klijanje spora i razvoj patogena. Primena: preporučuje se folijarna primena u količini 1,0-1,5l/ha ( tj. 10 - 15ml/10l vode za male površine) više puta u toku vegetacije. Poželjno je primeniti ga samostalno.

EKOFUS® je prirodno ekološko đubrivo dobijeno iz ekstrakta alge Fucus Vesiculosus poreklom sa obala Belog mora. Đubrivo je u obliku rastvora i sadrži: organsku materiju 1,7%, ukupni organski ugljenik C (1%) azot (1,8%), fosfor P2O5 (1%), kalijum K20 (2%); mikroelemenate (gvožđe Fe 0,18%, bor B 0,04%, bakar Cu 0,03%, cink Zn 0,03%, kobalt Co 0,01%, molibden Mo 0,02%, jod J, selen Se, silicijum Si); vitamine, aminokiseline, alginsku kiselinu (alginate – anjonske polisaharide) i prirodne fitohormone.
Biološki aktivne materije koje sadži, posebno jod, selen, silicijum, alginska kiselina i aminokiseline i fitohormoni povoljno deluju na biljke i ispoljavaju trojnu ulogu: hrane biljke, podižu imunitet i „čiste“ biljke. Zato je poželjno ovo đubrivo ukljućiti u program zaštite i đubrenja svih biljnih vrsta a primenjeno zajedno sa biostimulatorima ispoljava izuzetno dobar efekat na rast, razvoj i opšte stanje biljaka. Ovo đubrivo je takođe pogodno za organski proizvodnju. EKOFUS® se može primeniti za tretiranje svih biljaka Primena: u svim fazama razvoja od rasada do berbe u količini 1,5-3,0 l/ha (15 – 30 ml/10 l vode za male površine) folijarno ili preko sistema za navodnjavanje. EKOFUS® se može mešati sa biostimulatorima EPIN EKSTRA®, CIRKON® i DOMOCVET® i folijarnim đubrivima Ferovit®, Citovit® i Siliplant Univerzalni®.

Citovit 100 ml (šifra: 37886)
Citovit 1/1 (šifra: 34146)

Ekofus 500ml (šifra: 37889)
Ekofus 1/1 (šifra: 37888)

Ferovit 100ml (šifra: 37885)
Ferovit 1/1 (šifra: 37884)

Silitplant 100ml (šifra: 34147)
Silitplant 1/1 (šifra: 37884)

folijarno-djubrivo