NOVO U PONUDI!

Poštovani kupci,

Kompanija Savacoop je i ove godine ekskluzivni distributer semena ozimog stočnog ječma LG PASO i LG ZANZIBAR, kao i semena pšenice KWS BASMATI I KWS ZEPHYR.

psenica LG PASO je šestoredna sorta ozimog ječma, namenjena za ishranu stoke. Kao glavne karakteristike ove sorte izdvaja se visok potencijal prinosa, tolerantnost na poleganje i dobar otpornost prema bolestima. Izuzetno je tolerantan na rđu i plamenjaču, a poseduje i otpornost na virus mozaika. Uprkos sitnijem zrnu, poseduje dobru specifičnu težinu i obezbeđuje visoke prinose u različim uslovima proizvodnje.

- Setveni rok: 1-10 oktobra
- Setvena norma: 350 do 400 klijavih zrna/m²
- U ponudi imamo PASO seme tretirano sa Yunta Quattro-m + Peridiam i seme tretirano Raxil Star-om


LG ZANZIBAR je nova sorta šestorednog ozimog ječma, takođe namenjena za stočnu hranu. Usev srednje visine odlikuje se otpornošću na poleganje i tolerancijom na niske temperature. Zrno je krupno i visoke hektolitarske mase.

- Setveni rok: 1-10 oktobra
- Setvena norma: 350 do 400 klijavih zrna/m²
- U ponudi imamo LG ZANZIBAR seme tretirano sa Yunta Quattro-m + Peridiam i seme tretirano Raxil Starom.
psenica


psenica KWS BASMATI pšenica je sorta registrovana 2012 godine. Pripada srednje kasnim sortama sa visokim prinosom u intezivnim i stresnim uslovima. Sorta je dobrog kvaliteta brašna. Ima veliku toleranciju na Fusarium i virus mozaika pšenice, kao i na rđu lista. Podnosi pojačano đubrenje azotom.

- Setveni rok: od početka oktobra do sredine novembra
- Setvena norma: 500 do 600 klijavih zrna/m²
- U ponudi imamo seme KWS BASMATI pšenice tretirano Yunta Quattro-m + Peridiam


KWS ZEPHYR pšenica je sorta registrovana 2014. godine. Srednje je kasna sorta visokog prinosa i dobrog kvaliteta brašna. Odlikuje je izraženo bokorenje. Visoko je tolerantna na bolesti Fusarium, virus žutog mozaika pšenice i žutu rđu. Daje odlične rezultate u stresnim uslovima,niska je sorta i nije neophodan tretman regulatorima rasta. Podnosi pojačano đubrenje azotom.

- Setveni rok: od početka oktobra do sredine novenbra
- Setvena norma : 400-500 klijavih zrna/m²
- U ponudi imamo seme KWS ZEPHYR pšenice tretirano Yunta Quattro-m + Peridiam
psenica