NOVO U PONUDI – VRENJAČE


Punjenje vrenjače sa malo vode čini da se ona ponaša kao neka vrsta sifona, držeći pivo ili vino van domašaja spoljnog vazduha. Ne postoji mogućnost ulaska bakterija od spolja, ali zbog povišenog pritiska, ugljen dioksid koji se stvara tokom fermentacije je u mogućnosti da napusti vrenjaču. Voda u vrenjači može da isparava, pa je neophodno redovno proveravanje i dolivanje.

Predstavljamo vam nove vrenjače i prateći program u ponudi:

36442 Držač vrenjače 80 GP
36438 Hidraulični čep za vrenje ( za balone od 34 do 54 litre)
36439 Plastični čep za vrenjače 80 5/4 GP
31742 Pretakač harmonični za vino i rakiju
36435 Vrenjača 1 litar (za drvenu burad preko 1000 litara)
36434 Vrenjača ENOL (za posude od 30 do 200 litara)
36436 Vrenjača PVC 120 GP
36437 Vrenjača PVC 80 GP
36433 Vrenjača spiralna Airlock (za posude od 1 do 50 litara)

Vrenje mošta, tj. alkoholna fermentacija predstavlja jednu od osnovnih faza u procesu proizvodnje vina. Vrenjem mošta, u stvari, počinje stvaranje vina.

To je faza koja nastupa nakon muljanja grožđa odnosno ceđenja mošta. Tada kvasci (gljivice alkoholne fermentacije) koji su na pokožici bobice mirovali, došavši u tečnost u kojoj je rastvoren šećer (u mošt), počinju intenzivno razmnožavanje, razlažući šećer na razne spojeve, a najviše na alkohol i CO2.

Ova dva spoja su, u stvari, najvažniji i osnovni produkti rada vinskog kvasca. Istovremeno, alkohol je i osnovni sastojak vina, odnosno svakog alkoholnog pića, dobijenog alkoholnom fermentacijom.