Proizvodnja luka iz arpadžika


Arpadžik je naziv za male glavice luka namenjene za setvu radi dobijanja konzumnog luka. Dobija se sadnjom semena luka u jako gustom sklopu. Koristi se ponegde još i naziv lučica.

Sadnja arpadžika obavlja se u jesen, od početka septembra do kraja oktobra, te se na ovaj način proizvodi u dvogodišnjem ciklusu. Sadi se u četvororedne-šestoredne trake na rastojanju 20 centimetara između redova i 40 centimetara između traka.

Rastojanje u redu može da bude 3-10 centimetara.

Može se i gušće saditi uz sukcesivno čupanje mladog luka. Još jedan način proizvodnje mladog luka je u zaštićenom prostoru, tj. u plastenicima, plastičnim tunelima, toplim lejama, ali samo u periodu kada se ne koriste za proizvodnju drugih useva.

Jesenja sadnja koristi se za proizvodnju mladog luka i konzumnih lukovica za brzu potrošnju (1 - 3 meseca). Prinos zavisi od pravilnog položaja arpadžika pri sadnji.

Potrebna količina arpadžika zavisi od njegove krupnoće i ujednačenosti i kreće se od 350 - 1375 kg/ha ( najčešće 500 - 700 kg/ha) Vadi se u proleće i kao salata postiže dobre cene na tržištu. Razmak među biljkama u jednom redu može biti manji nego kada se proizvodi luk radi dobijanja glavica, a uglavnom se koristi sorta majski srebrnjak.

U našoj ponudi možete pronaći:

Arpadžik holandski žuti 8-16 1/1 šifra:06376

Arpadžik holandski žuti 8-16 25/1 šifra:065892

Arpadžik holandski žuti 16-21 1/1 šifra:20838

Ptujski crveni arpadžik 8-21 1/1 šifra:06372

Majski srebrnjak 8-21 1/1 šifra:06912

Majski srebrnjak 8-16 25/1 šifra:06242

Arpadžik holandski žuti 16-21 25/1 šifra: 06589