AKCIJA!

Royal Boranija žuta široka visoka - Mereviglias di Venezia
Šifra: 35624
Pakovanje: kutija 200g (ATRAKTIVAN DIZAJN)

royal-boranija Karakteristike:

- Visoka, bujno rastuća sorta, kojoj treba oslonac.
- Mahune su ukusne, velike, široke, pljosnate žute boje.
- Dužina vegetacije do tehnološke zrelosti je 80-90 dana.
- Na mestu sađenja pored potpore sadi se oko 6-9 zrna na dubini od 4-5 cm.
savacoop

Royal Boranija Top Crop - Zelena olovka
Šifra: 35625
Pakovanje: kutija 200g (ATRAKTIVAN DIZAJN)

royal-boranija Karakteristike:

- Sorta je žbunastog tipa stabla, visine 38-45 cm, a širine ili obima 15-17 cm.
- Mahune, formirane u gornjem delu biljke, su okrugle, svetlo do srednje zelene, dugačke do 12 cm, prave su i ne formiraju konce.
- Seme je braon, valjkasto izduženo.
- Sorta je otporna na virus običnog mozaika pasulja.
- Dužina vegetacije do tehnološke zrelosti je 49-52 dana.
savacoop

Pasulj – Slavonski zeleni
Šifra: 35626
Pakovanje: kutija 200g (ATRAKTIVAN DIZAJN)

royal-boranija Karakteristike:

- Srednje rana sorta, niska oko 40 cm visine stabla.
- U tipu je kulaša, žućkasto-zelenkaste boje zrna.
- Oblik zrna je valjkasto-elipsast.
- Apsolutna težina 1000 zrna iznosi od 330-380g.