Set pribora za produžni kabal

U susret proleću! 

Za vaše bašte, dvorišta i profi atkivnosti izdvajamo novi proizvod koji će vam olakšati rad. 

Set priključnog pribora koji omogućava zaštitu od izvlačenja utikača iz produžnih kablova međusobnim bravljenjem prenosne priključnice i utikača. Praktično za upotrebu kod svih produžnih kablova koji se premeštaju ili povlače u toku upotrebe.

- U DVORIŠTU I BAŠTI za produžne kablove kojima treba priključiti kosilicu za travu, trimer za šišanje žbunastog rastinja, razni ručni električni alat.


- KOD GRAĐEVINSKIH RADOVA za produžne kablove električne mešalice, ručnog električnog alata, dizalice.


- U KUĆI za produžni kabal usisivača, bušilice i sličnog alata; raznih prenosnih aparata.


- NA SVIM DRUGIM MESTIMA gde se koriste produžni kablovi u suvim uslovima.