AKTUELNO: za silažu - START!Inokulant START za silažu u pakovanju od 200 grama je dovoljan za 50 tona silaže.

START je dobro izbalansirana mešavina homogenih mlečnokiselinskih bakterija koje svojom aktivnošću pripodno konzerviraju silažu i senažu.

START povećava konzumiranje,svarljivost proteina i stabilnost silirane mase i krajnji rezultat je povećanje dnevne mlečnosti za 1,5-2l,odnosno 150-200g prirast kod tovne junadi.

PRIMENA STARTA

Jedna kutija 200gr se rastvori u 6-8l vode dobro izmeša nakon čega se dodaje voda do 50l. Za silažu se koristi 1l po toni mase. Jedna kutija je dovoljna za 50t silaže.

Start - dodatak za silažu (šifr. 04557)