Sumpovin


Jedno od najstarijih sredstava koje se primenjuje u proizvodnji i nezi vina je sumporasta kiselina H2SO3.

Sumporasta kiselina SUMPOVIN omogućava lakši i jednostavniji rad u podrumarstvu čime se postiže vrhunski kvalitet vina koja se njom tretiraju.

sumpovin

PRIMENA:

-sumporenje mošta i vina
-mokro konzerviranje drvenih bačvi (uspešno skidanje vinskog kamenca)
-konzerviranje voća i povrća
-sterilizacija staklenih, INOX i PVC posuda i cevi u domaćinstvu i industriji

SUMPORENJE MOŠTA I VINA

Sumporenjem ubrzavamo taloženje različitih nečistoća koje nepovoljno utiču na kvalitet vina. To su čestice zemlje, lišća, plesni, ostaci sredstava za prskanje, itd. Sumporenje potiskuje, odnosno onemogućuje rad i razvoj nekih mikroorganizma, prvenstveno bakterija i divljih kvasaca, koji se nalaze na bobicama grožđa, na vinskom suđu, a nakon muljanja i gnječenja, dospevaju u mošt, u kojem se razmnožavaju. Naime, divlji sojevi kvasaca često ne mogu da sprovode vrenje na niskim temperaturama, ili onda kad je prisutna veća koncentracija sumpornog dioksida. Zato se mnogim vinogradarima često u praksi događa da se vrenje mošta u posudama zaustavi, a mnogo ga je teško ponovno pokrenuti.

Količina SUMPOVINA koju treba dodati u mošt, zavisi od zdrastvenog stanja grožđa, sastava mošta i njegove temperature.

DOZIRANJE

Sumporenjem mošta utičemo na nekoliko stvari:

Kao prvo delujemo antioksidativno, odnosno sprečavamo posmeđivanje mošta, a time i kvarenje mošta što izuzetno utiče na kvalitet vina.

Zatim, dobrim sumporenjem postižemo bolje taloženje, kako bismo dobili što čistiji i bistriji mošt. Konačno, za kratko vreme odgađamo vrenje mošta kako bi ga dobro istaložili i kasnije mu nakon 24-48 sati dodali kvasac i eventualno šećer.

sumpovin

SUMPORENJE VINA:

Po završetku vrenja potrebno mlado vino, odnosno, mošt skinuti sa taloga, tj. pretočiti. Pretok se radi tako što se prvo merenjem proveri koliko je preostalo slobodnog sumpornog dioksida u mladom vinu (obično se kreće oko 10-15 mg-lit kod normalno sumporenog mošta ili 20-25 mg/lit kod jače sumporenog mošta zbog procesa taloženja). U slučaju da se ne može tačno utvrditi koncentracija sumpornog dioksida u vinu, zbog nedostatka opreme za merenje sumpornog dioksida, dovoljno je napraviti “vazdušni test”, koji se obavlja na sledeći način: mlado vino se ulije u čašu i ostavi 24 sata da stoji. Ako dođe do promene boje (posmeđivanja), vino je nestabilno, sklono posmeđivanju pa je potrebno da ga pretočite što mirnije, odnosno bez prisustva vazduha (zatvoreni pretok).

Ako promene vode nema, tada je moguće napraviti otvoreni pretok. U svakom slučaju, mlado vino je potrebno sumporiti posle pretoka. Ispravno sumporenje ne može da šteti vinu, ali se mora obavljati tako da vino ostane zdravo i stabilno, kako bi se izbegle nepoželjne promene spoljnog izgleda i ukusa. Što se sumporenje mošta obavlja pravilnije, to će manja količina sumpornog dioksida morati kasnije da se doda u vino.

Vino dolazi u dodir sa vazduhom, posudama, cevima za pretok, gde se nalazi velika količina mikroorganizma koje dospevaju u vino i tu se razmnožavaju i prouzrokuju različita vrlo neprijatna oboljenja. Posebno su opasne bakterije octeno-kiselog vrenja i mlečno-kiselog vrenja, kao vrsta kvasaca nazvana Candida mycodermae ili vinski cvet (bersa). Najsigurnija odbrana od tih i drugih oboljenja, uz ostale mere opreza, postiže se dodavanje sumporaste kiseline (SUMPOvin-a).

Vrlo važna uloga sumporaste kiseline (SUMPOvin-a) ili vinobrana sastoji se u vezanju i neutralizaciji različitih sastojaka vina, od kojih neki vrlo nepovoljno utiču na ukus vina. Od dodate sumporaste kiseline samo manji deo ostaje slobodan u vinu, a veći deo se veže na neke od sastojaka mošta. Deo koji ostaje slobodan, aktivan je i obavlja sve funkcije koje su do sada spominjane. Koliki će deo ostati slobodan, zavisi osim od količine sumporaste kiseline i od kiselosti mošta. Što je mošt ili mlado vino kiselije, to će veći deo sumporaste kiseline ostati nepovezan, tj. slobodan. Kiselijem moštu, mogu se dodavati manje količine sumporaste kiseline (SUMPOvin-a), a da se postigne jednaki učinak.

Ona vina koja sadrže neprovreli šećer svakako će zahtevati veće količine slobodnog SO2 od suvih, potpuno provrelih vina. Kiselija vina mogu da sadrže manje količine slobodnog sumpornog dioksida od slabije kiselih vina. Cilj svakog podrumara trebao bi biti da upotrebi najmanju moguću količinu sumpornog dioksida, a da pri tom proizvede zdravo vino visokog kvaliteta. Tome mnogo doprinosi pažljiva prerada grožđa. Kod prvog pretoka potrebno je izmeriti količinu slobodnog SO2 ili napraviti već spomenuti “vazdušni test”. Ako se prethodnim merenjem ustanovi da u vinu nema dovoljno slobodnog SO2, sumporenje treba sprovesti na sledeći način:

sumpovin

SUMPORENJE CRNIH VINA:

Kod crnih vina držimo se pravila da se ona uvek sumpore manje nego bela vina (cca 25-30% manje).

Zavisno od ranije navedenih koncentracija, svaki proizvođač može sam da odredi dozu SUMPOvin-a za sumporenje crnog vina. Upotrebom SO2 kod pripreme crnih vina, obojene materije se vežu jednim delom na SO2 pa na taj način vino gubi boju. Ta pojava vremenom nestaje i vino opet dobije prvobitnu boju, koja u takvim slučajevima često bude i bolja nego da vino uopšte nije bilo sumporeno.

MOKRO KONZERVIRANJE DRVENIH BAČVI:

1. dodatkom SUMPOvin-a u bačvu napunjenu vodom sprečavamo bilo kakvo zagađenje mikroorganizmima (bakterije i plesni), koji kasnije mogu prouzrokovati kvarenje vina i tako dovesti do neupotrebljivosti drvenih posuda.

2. primenom SUMPOvin-a sprečavamo rasušivanje drvene bačve, a time i produžujemo njenu trajnost. Ukoliko se prethodno u bačvi nataložio vinski kamenac, nakon određenog vremena on će se odvojiti od zidova posude i nataložiti na dno.

Dobro oprane prazne bačve ostanu zdrave i najlakše se čuvaju tako da se do kraja napune vodom u koju se dobro umeša jedna litra SUMPOvin-a na 100lit vode (1:100). Uz povremenu kontrolu i dopunu mešavine, bačva je zaštićena od eventualnog kvarenja i rasušivanja. Neposredno pre sledeće upotrebe mešavina se ispusti, bačva ocedi, i bez ponovnog pranja, u nju se odmah mogu uliti mošt i vino.