Filtriranje proizvoda

Sadržaj ulja u semenu

Tip hibrida

Seme tretirano

FAO grupa

Hibrid

Caussade semences je jedna od vodećih francuskih semenskih kompanija, koja pored Francuske posluje u preko 40 država. Osnovu poslovanja kompanije Caussade Semences  čine širok spektar genetike koja je usmerena na razvoj novih sorti i hibrida pšenice, kukuruza, suncokreta, soje i uljane repice.

Prikazano 8 artikla