Izdvajamo iz ponude arpadžik

Izdvajamo iz ponude 08.01.2018.

Poštovani kupci,

U ponudi imamo arpadžik Holandski žuti i Ptujski (crveni). Sadnja luka u proleće se obavlja u februaru i martu mesecu ili čim vremenske prilike to dozvole. Sadnjom luka u proleće dobijamo mogućnost da u odredjenom periodu imamo mladi luk, a naravno i glavice.Zemljište pre sadnje je potrebno pripremiti adekvatnim đubrivima, pošto je luk kultura sa pojačanim zahtevima za kalijumom u ranim fazama razvoja. Luk se sadi na dubini od 2 cm, preporučeno rastojanje između redova je 15 cm, a rastojanje u redu je 6 cm.

U ponudi Savacoop-a možete pronaći

Arpadžik holandski žuti (8-16)
Šifra: 06376
Pakovanje: 1kg
Karakteristike: 
• Srednje rana sorta
• Pljosnato - okrugle glavice
• Prosečna težina glavice 80-90 gr

Arpadžik holandski žuti (8-16)
Šifra: 06589
Pakovanje: 25kg
Karakteristike: 
• Srednje rana sorta
• Pljosnato - okrugle glavice
• Prosečna težina glavice 80-90 gr

Arpadžik holandski žuti (16-21) 
Šifra: 20838 
Pakovanje:1kg
Karakteristike: 
• Srednje rana sorta
• Pljosnato - okrugle glavice
• Prosečna težina glavice 80-90 gr

Arpadžik Ptujski crveni (8-21)
Šifra: 06912
Pakovanje:1kg
• Pljosnato - okrugle glavice
• Ljuta sorta
• Prosečna težina glavice 80-120 gr

PODSETNIK: Molimo Vas da prilikom trebovanja naglasite komercijalisti da li imate više stavki semenske robe (lukovice, kesice povrća, cveća...) kako bismo radi lakše organizacije iste odvojili na posebnu fakturu.

Podsetnik dopisa o preuzimanju robe: molimo Vas da prilikom prijema robe pregledate kvalitet i brojno stanje robe koju primate. Ukoliko po odlasku vozača primetite bilo kakvu nepravilnost obavestite nas istog dana, a Savacoop je dužan da Vam u roku od 7 radnih dana dostavi rešenje i odgovor. Naknadne reklamacije nećemo moći do uvažimo.