Obaveštenje

Obaveštenje 26.01.2017.

Poštovani kupci veleprodaje,

molimo vas da kada poručujete luk arpadžik preko interneta, porudžbinu kucate na posebnu fakturu na kojoj se nalazi samo arpadžik.