21.06.2024

Ahilus 50 EC - Zaštitite svoj prinos!
Predstavljamo Ahilus 50 EC (primifos- metil 500 g/l), nesistemični insekticid sa kontaktnim, digestivnim i inhalacionim delovanjem, namenjen za suzbijanje štetočina u skladištima.


Aktivna materija
_____________


Ahilus 50 EC (pirimifos-metil 500 g/l) je visoko efikasni insekticid za suzbijanje skladišnih štetočina pre unošenja zrnaste robe. 


Koristi se u svim vrstama skladišta!


Primena i spektar delovanja
_____________


Štetočine poput pirinčanog žiška (S.oryzae), žitnog žiška (S.granariae), malih brašnara, surinamskog brašnara i drugih mogu dovesti do velikih gubitaka u skladištima.

Pre unošenja robe u skladišta potrebno je obaviti tretman insekticidom Ahilus 50 EC u količini 0,75-1,5 ml/m², uz dodatak 25-150 ml vode na 1 m². 

Ahilus 50 EC deluje parama i dospeva do svih štetočina u vašem skladištu.


Obezbedite da rezultati vašeg rada ostanu u vašim rukama!

Napomena: Obavezno se pridržavati mera bezbednosti!