17.02.2022

Bacillomix SemennOps - Dobitna formula za tretman semena i sadnog materijala!

Za zimski tretman semena i sadnog materijala u zaštićenim prostorima preporučujemo SemennOps, moćno sredstvo iz porodice Bacillomix mikrobioloških preparata.

SemennOps preparat pozitivno utiče na sve vrste sadnog materijala tako što:

✓ Povećava energiju klijanja i ukorenjavanja
✓ Povećava masu korenovog sistema
✓ Razvija bočni korenov sistem
✓ Stimuliše dalji razvoj biljke
✓ Štiti seme od patogena
✓ Dokazano pospešuje rast biljke


Preporuke za primenu u plastenicima i staklenicima
_____________


Bacillomix SemennOps se primenjuje inokulacijom semena pre setve i sadnog materijala pre sadnje i pogodan je za upotrebu u konvencionalnoj i organskoj proizvodnji.

Inokulacija semena se vrši sa 100 ml preparata za hektarsku dozu semena. Seme se može tretirati neposredno pre setve ili najranije 120 dana pre setve. Može se mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja, pri čemu treba voditi računa da se ovako pripremljen rastvor mora potrošiti, tj. seme posejati za najkasnije 72 sata.

Tretman sadnog materijala se vrši sa 3,0% rastvorom preparata pre sadnje. Sadni materijal se potopi u rastvor preparata u potpunosti ili samo korenov sistem u zavisnosti od biljne vrste. Sa ostatkom rastvora se sadni materijal može zaliti nakon sadnje.

Osigurajte odličan prinos u startu! Više informacija o Bacillomix SemennOps preparatu, njegovim karakteristikama i načinu primene saznajte u našoj internet prodavnici!
Prikaz korena salate i jagode 21 dan nakon primene preparata Bacillomix SemennOps