24.02.2022

Biotic B - moćan preparat protiv bolesti povrtarskih kultura!
Za zimski tretman povrtarskih kultura u zaštićenim prostorima iz našeg asortimana izdvajamo Biotic B.

Svojim moćnim antibiotskim delovanjem Biotic B sprečava razvoj patogena i bolesti, a pritom hrani i neguje biljku.

Inovativan i potpuno prirodan Biotic B preparat u svom sastavu ima bakterije iz roda Bacillus sp. koje su promotori rasta i prirodni neprijatelji mnogim fitopatogenim bakterijama.

Preparat NEMA KARENCU te ga možete primenjivati u svim fazama, pa i pred samu berbu, kako konvencionalne, tako i organske proizvodnje.


Preporuke za primenu u plastenicima i staklenicima
_____________Posebna prednost Biotic B mikrobiološkog preparata je u tome što može da se meša sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. 

U plastenicima i staklenicima preporučujemo folijarni tretman, prskanjem samostalno ili sa pesticidima u količini od 1-3l/ha, više puta u toku vegetacije, 0,5-1% rastvorom.

Biotic B, u kombinaciji sa fungicidima, se takođe pokazao kao veoma moćno sredstvo protiv poleganja rasada.

Svaki tretman će smanjiti infektivni potencijal i svojim biostimulativnim delovanjem ubrzaće napredak gajene biljke, a češćom primenom preparata Biotic B zdrav rod neće izostati!

Osigurajte i uvećajte prinos. Saznajte više o Biotic B preparatu u našoj internet prodavnici!