20.05.2021

Botrix B - štiti jagodasto voće i u toku berbe!
U toku je berba jagode, a uskoro i maline i kupine. Prinos i kvalitet ovih kultura zavise od vremenskih uslova u toku berbe, a trenutni vremenski uslovi su izrazito nepovoljni.

Kada je vreme kao sada kišovito, prinos može biti smanjen i do 80% zbog pojave Sive truleži koju prouzrokuje fitopatogena gljiva Botrytis cinerea

Primena fungicida u ovom periodu je praktično nemoguća zbog karence i često neuspešna zbog spiranja.


Metaboliti Bacillus sp. uspešno štite biljku od ovog fitopatogena, a u izuzetno visokoj koncentraciji možete ih pronaći u organskom preparatu Botrix B kompanije Bacillomix, specijalizovanom za voćarske kulture i vinovu lozu.

Potpuno prirodan, preparat Botrix B možete primeniti pred samu berbu i u toku berbe. Upravo u ovom kritičnom periodu za plod jagode kada ne smeju da se koriste hemijska sredstva, preparat Botrix B ima ključnu ulogu za očuvanje kvaliteta ploda.

Botrix B je polivalentan mikrobiološki preparat koji sadrži efektivne sojeve mikroorganizama, Bacillus subtilis soj BS 2, Bacillus subtilis soj BS 10 i Bacillus subtilis soj BS 20.

Folijarni tretman Botrix B preparatom se izvodi prskanjem, samostalno ili sa pesticidima, u količini od 2l/ha, a po potrebii u većim koncentracijama od 0,5 do 1%.

Botrix B je odličan antistres korektor. Prvi tretman preparatom Botrix B se preporučuje na početku vegetacije. Sa primenom je potrebno nastaviti više puta do samog kraja vegetacije, a posebno u osetljivim fenološkim fazama biljaka i u stresnim uslovima izazvanim biotičkim i abiotičkim faktorima radi bržeg oporavka.

Botrix B 
je pogodan za upotrebu u konvencionalnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.