12.10.2021

Crveno i belo ulje za zaštitu i negu zasada voća i vinove loze

Za smanjivanje infekcionog potencijala u narednoj vegetaciji, Savacoop izdvaja iz ponude sledeća mineralna ulja:Crveno ulje

_____________


Dobro poznato Crveno ulje predstavlja kombinaciju mineralnog ulja i bakra u količini od 200-300 ml u 10l vode. Predstavlja kontaktni insekto-akaricidni fungicid i pronalazi svoju primenu u voćarstvu i vinogradarstvu.

PRIMENA: Kod voća se koristi za suzbijanje jaja lisnih vašiju, jaja kruškine buve, šljivine štitaste vaši, jaja crvenog pauka; za suzbijanje pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia), kovrdžavosti lišća breskve i šupljikavosti lišća koštičavih voćaka, tretiranjem u mirovanju vegetacije ili u fenofazi zeleni vrh pupa i diferenciranih listića.

Kod v
inove loze se koristi za suzbijanje jaja crvenog pauka i za suzbijanje crne pegavosti vinove loze, u fazi mirovanja vegetacije ili u fenofazi pojave listića.

KARENCA: Voćke i vinova loza obezbeđena vremenom primene.

U našem asortimanu pronađite pakovanje crvenog ulja od 200 ml, 1 litre i 5 litara.

Belo ulje

_____________


Belo ulje predstavlja parafinsko ulje, insekto-akaricidnih svojstava, sa dozom primene od 100-400ml u 10l vode. Deluje kao 
folijarni insekticid i akaricid, okvašivač i oteživač.


PRIMENA: 
Kod jabuke se koristi za suzbijanje crvene voćne grinje (Panonychus ulmi) i baštenskog pauka (Tetranychus urticae); u koncentraciji od 1% (100 ml na 10 l vode); tretmanom u početku razvića populacija grinja; odnosno u koncentaciji od 2% (200 ml na 10 l vode); ako su formirane populacije; ako su u jabučnjaku prisutne kalifornijske štitaste vaši (Q. perniciosus), prag tolerancije je nula, pa se suzbijanje obavlja zimskim prskanjem u koncentraciji 3-4%.

Kod breskve se primenjuje za suzbijanje štitaste vaši (Pseudaulacaspis pentagona); u koncentraciji 1-2% (100-200 ml na 10 l vode); tretiranjem na početku piljenja letnje generacije larvi.

KARENCA: Za jabuku i breskvu iznosi 21 dan.

U našem asortimanu pronađite pakovanje belog ulja od 1 litre, 5 litara i 20 litara.Napomena:pre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo!