17.07.2022

DEKALB hibridi uljane repice - rešenje je u semenu

Poštovani kupci,

Iz ponude DEKALB hibrida uljane repice ove godine izdvajamo 4 sorte, od kojih su 2 nove: EXPANSION, IMARET CL, EXCEPTION i EXPRESSION.

Poručite svoje seme uljane repice na vreme!


EXPANSION - NOVO
_____________


- Univerzalni hibrid za svaku njivu i za sve uslove
- Posebno pogodan za gajenje na parcelama sa visokim potencijalom za prinos
- Odlična fleksibilnost na stresne uslove tokom vegetacije
- Brz jesenji porast omogućuje širok raspon rokova setve
- Pogodan za širokorednu setvu usled izuzetne sposobnosti granjanja
- Veoma snažno stablo koje ostaje takvo do žetve osigurava visok pronos
- Dupla tolerantnost na bolesti suve truležiPreporuka proizvođačima

1. Fleksibilno vreme setve ovog hibrida omogućava čekanje idealnih vremenskih uslova za setvu, te omogućuje dobar start usevu.
2. Donosi maksimalan prinos u dobrim uslovima i stabilan prinos na parcelama nižeg potencijala rodnosti i u lošijim uslovima proizvodnje.


IMARET CL - NOVO
_____________


- Hibrid DK Imaret CL postiže izuzetno visoke prinose i sadržaj ulja koji se ne razlikuje od prinosa konvencionalnih DEKALB hibrida
- Stabilan hibrid, pouzdan na svim proizvodnim lokacijama
- Hibrid DK Imaret CL se primenjuje u CLEARFIELD tehnologiji proizvodnje. CLIETFIELD tehnologija proizvodnje je namenjena svim proizvođačima koji imaju problem sa zakorovljenim parcelama.
- Odlična polerantnost na pucanje mahunaPreporuka proizvođačima

1. Odličan za rešavanje zakorovljenih njiva uz postizanje prinosa na nivou konvencionalnih hibrida i visok sadržaj ulja.
2. Pogodan izbor za proizvođače koji planiraju raniju setvu, samim tim, trebalo bi izbegavati setvu u kasnijim agrotehničkim rokovima.EXCEPTION
_____________


- Hibrid vrlo visokog potencijala prinosa uz visoke vrednosti mase 1000 zrna
- Donosi stabilan prinos u svim uslovima proizvodnje usled optimalnog iskorišćenja azotnih đubriva
- Povećana tolerantnost na pucanje mahuna omogućava produženu žetvu
- Hibrid DK Exception ima izuzetno kompaktan habitus i tolerantan je na poleganjePreporuka proizvođačima

1. Preporučuje se setva u ranijim ili optimalnim agrotehničkim rokovima kako bi biljke spremnije ušle u zimski period.
2. Pogodan izbor za proizvođače koji planiraju raniju setvu, samim tim, trebalo bi izbegavati setvu u kasnijim agrotehničkim rokovima.EXPRESSION
_____________


- Hibrid sa najranijim cvetanjem
- Hibrid koji je prilagođen svim uslovima proizvodnje
- Postiže odlične rezultate u nepovoljnim uslovima proizvodnje usled sposobnosti da optimalno usvaja i koristi azotna đubriva
- Pogodan je za kasnije rokove setve 
- Dobro reaguje na proređeni sklop i manje gustine
- Za vrhunske rezultate traži dobru negu i profesionalni pristup
- Tolerantnost na osipanje mahuna i prouzrokovače bolestiPreporuka proizvođačima

1. DK Expression je izuzetno prilagodljiv hibrid na različite uslove gajenja, pri punoj tehnologiji proizvodnje. Ima izuzetno jak jesenji porast i u zimu ulazi dobro pripremljen.
2. Izuzetno rano cvetanje omogućava dug period nalivanja zrna i odlične prinose.