21.04.2021

Kako pospešiti oplodnju koštičavog voća u nepovoljnim vremenskim uslovima?Blaga zima, sa dosta padavina uslovila je ranije pokretanje vegetacije kod koštičavog voća, posebno kodkajsije i breskve. Većina koštičavih voćnih vrsta nalazi se u fazi precvetavanja. Hladno i kišovito vreme produžilo je cvetanje, stvorilo uslove za razvoj bolesti , pre svega truleži cvetova i grančica („monilija“) i istovremeno otežalo uslove za oplodnju pa je pomoć neophodna. Preporučujemo tretman protiv „monilije“ fungicidom Mirage uz dodatak biostimulatora MC Set.
Mirage 0,5 l/ha + MC Set 1,5 l/ha – cvetanje, precvetavanje
Nota (mankozeb) 2kg/ha + Savate (lamba-cihalotrin) 0,2 l/ha + MC Cream 3 l/ha – početak formiranja formiranje plodova
MC Set je biostimulator na bazi ekstrakta alge A.nodosum koji pomaže oplodnju i ublažava stres zbog vremenskih uslova. MC Cream – je biostimulator koji takođe sadrži ekstrakte algi A.nodosum, sadrži prirodne biljne hormone gibereline koji pomažu ubrzanu deobu ćelija čime se stimuliše rast plodova i smanjuju efekti hladnog vremena.