02.08.2021

Kvalitetna rešenja za pripremu i čuvanje silaže i senaže
Ishrana goveda je nezamisliva bez hraniva poput silaže i senaže koje su važne za povećanje mlečnosti i kvaliteta mesa stoke. Siliranje u osnovi predstavlja postupak konzervisanja stočne hrane koji podrazumeva ubiranje biljaka u optimalnoj fazi razvoja i njihovo bezbedno čuvanje na duže vreme.

Savacoop doo u svojoj ponudi ima kvalitetna rešenja za pripremu, kao i čuvanje silaže i senaže. Iz ponude programa za silažu i senažu izdvajamo:Kritis folija za silažu 125 mic


Šifra: 33455
Širina: 16m
Pakovanje: foliju sečemo na željene dimenzije
Primena: folija namenjena pokrivanju silaže


Kritis folije za silažu 150 mic


Šifre: 37921 i 33457 i 33456
Širina: 10m ,12 m i 14m
Pakovanje: foliju sečemo na željene dimenzije
Primena: folija namenjena pokrivanju silaže


Folija za silažu 150 mic


Šifra: 09181 i 09182
Širina: 6m i 8m
Dužina rolne: 66,7m. Ove folije se ne seku, već prodaju u rolnama.
Primena: folija namenjena pokrivanju silaže


Džak za silažu (1560x2500)


Šifra artikla: 36004
Karakteristike: Visoko kvalitetan džak za silažu, izrađen od polietilena, zapremine 1000 litara


Mreža za baliranje 1,23x3000m


Šifra proizvoda: 50970
Karakteristike: bela, UV stabilna, crvena linija upozorenja na poslednjih 50 metara.
Primena: pogodna za baliranje silaže sena, kukuruza i ostalih useva pogodnih za baliranje


Agro streč za umotavanje bala 25mic 0,75x1500m


Šifra proizvoda: 51619
Karakteristike: petoslojna, tamno zelena, UV stabilna, veoma otporna na pucanje i cepanje
Primena: folija namenjena strečovanju, potpomaganju procesa fermentacije i očuvanju hranljivih svojstava silaže i senaže

Pronađite sve artikle na našem web shopu i pripremite se za sezonu siliranja na vreme!