25.06.2021

Megafol – ublažava posledice stresa izazvanog visokim temperaturama
Nakon dugog perioda hladnog i kišovitog vremena svi usevi su poslednjih nekoliko dana izloženi snažnom stresu koji je izazvan visokim temperaturama i jakim sunčevim zračenjem. Izostao je period adaptacije i listovi bez voštanog sloja veoma su osetljivi na snažno sunčevo zračenje.

Ovakvi vremenski uslovi uticali su na biljke koje su sada u stanju snažnog fiziološkog stresa.
Biljke u fazi snažnog fiziološkog stresa
Simptomi nedostatka gvožđa kod soje


Megafol (35 % slobodnih aminokiselina!) pomaže biljkama u stanju fiziološkog stresa, a može se kombinovati sa drugim hranivima u cilju pravilne ishrane i očuvanja prinosa.

Jako sunčevo zračenje aktivira agresivne supstance (peroksid, ozon) koje izazivaju oksidaciju i uništavaju ne samo hlorofil već i čitave ćelije, što se manifestuje pojavom sunčevih ožegotina.

Da bi se biljke zaštitile od sunčevih ožegotina potrebno je brzo snabdevanje aminokiselinama, a posebno su važni i mikroelementi kao što su cink i mangan.Brexil Mix (Valagro) sadrži kompleks mikroelemenata u najlakše usvojivom obliku (LSA).