21.05.2024

Momentum F + Spirox D - Trostruko delovanje za maksimalnu sigurnost u zaštiti vinove loze
Poštovani kupci, predstavljamo vam kombinaciju preparata kao idealno rešenja za zaštitu zasada vinove loze od bolesti.


Plamenjača vinove loze
_____________


Momentum F je fungicid kompanije Adama dve aktivne materije (fosetil aluminijum + folpet).

Pravi je sistemik jer se fosetil aluminijum kreće naviše i naniže u biljci i pored direktnog delovanja podstiče otpornost same biljke. Folpet deluje preventivno na plamenjaču, teško se spira kišom i standard je u zaštiti od najvažnije bolesti vinove loze.

Sa fungicidom Momentum F tretmane početi pred cvetanje (2-3 uzastopna tretmana), ne postoji mogućnost 
stvaranja rezistencije prouzrokovača plamenjače.

Količina primene 3-4 kg/ha.Pepelnica vinove loze
_____________


Bolest se javlja i u sušnim uslovima, dovoljna je povećana vlažnost vazduha.

Spirox D je proizvod komapanije UPL, sa dve aktivne materije izrazito sistemičnog karaktera - spiroksamin i difenokonazol što omogućuje da se preparat koristi i u uslovima najvišeg pritiska bolesti (formiranje bobica i njihov rast).

Količina primene 0,5 l/ha.


Crna trulež vinove loze
_____________


Crna trulež vinove loze je sve značajnija bolest vinove loze. Pored higijenskih mera kao što su skidanje mumificiranih grozdova, iznošenje orezanog materijala iz vinograda, dobra rezidba - hemijske mere su neophodne.

Momentum F i Spirox D sadrže aktivne materije koje deluju na crnu trulež - folpet i difenokonazol. Na taj način, bez dodatnih troškova kontrolišemo i crnu trulež.


Lebosol MagSoft - podstiče stvaranje hlorofila, bolju fiziološku aktivnost biljke, učestvuje u metabolizmu šećera. Preporuka: za normalnu aktivnost biljke - 5 l/ha nakon cvetanja. U slučaju simptoma hloroze 2-3 tretmana.


Preparate možete pogledati i poručiti online u našoj internet prodavnici na linku: Momentum F , Spirox D i Lebosol MagSoft Aleksandar Jotov, Stručna služba Savacoop