31.03.2021

Monilioze koštičavog voća


Koštičavo voće nalazi se u fazi cvetanja, a patogen ostvaruje infekciju preko cveta, te je zbog toga potrebna dobra i pravovremena zaštita tog biljnog organa. Cvetanje koštičavih kultura ovog proleća  je praćeno dužim vlažnim periodima, pa je zbog toga pored fungicida potrebno uticati i na sistemsku otpornost biljaka na patogene. Botrix B je odličan partner sintetičkom fungicidu. Zbog  visokog sadržaja 3 soja Bacillus subtilis, preparat će  uticati na bolje oprašivanje, smanjiti negativan uticaj niskih temperatura i svojim biostimulativnim delovanjem povećati otpornost biljke na stres i patogene. Koristi se u količini od 2l/ ha, može se kombinovati sa svim sredstvima za zaštitu i ishranu bilja, više puta u toku vegetacije, a specijalno u kritičnim momentima za gajenu biljku.