26.02.2021

Pomozite pšenici da prevaziđe stresNiske temperature koje su obeležile početak feburara uzrokovale su oštećenja na ozimim strnim žitima.

Postoji nekoliko razloga za to:

  • Zbog visokih temperatura, koje nisu karakteristične za to zimski period, biljke su bile fiziološki aktivne - nisu prekidale vegetaciju, pa u momentu pojave niskih temperatura nisu bile u fazi mirovanja, koja bi ih zaštitila;
  • Pre zahlađenja zemljište je bilo vlažno, usled velike količine padavina, ali je izostao snežni prekrivač, što je dodatno uticalo na negativan uticaj niskih temperatura na biljku;
  • Usevi koji su sejani rano bili su dosta razvijeni, usled blage zime, pa je ovu poodmaklu fazu vegetacije niska temperatura prekinula. Posebne posledice primećene su na  teritoriji Banata, gde je setva bila ranije. Stradali su gornji mladi listovi, dok su stariji listovi pri dnu biljke pretrpeli manja oštećenja;

Savetujemo Vam tretman aminokiselinama Megafol, najmanje 2l/ha.

U ovakvim nepovoljnim situacijama, biljka se trudi da opstane i svu svoju energiju usmerava na sintetisanje aminokiselina kako bi došlo do formiranja nove lisne mase koja će biljku voditi kroz vegetaciju koja dolazi. Trenutni uslovi nameću višu potrošnju energije od uobičajne te je tretman aminokiselinama spas za biljku u ovakvim situacijama.Aminokiseline imaju odlučujuću ulogu u stvaranju odbrambenih proteina i u sintezi biljnog hormona auksina. Kako bi se biljka, iz trenutnih nepovoljnih uslova, što pre izvukla i vratila redovnom razvoju- primena aminokiselina će obezbediti svu neophodnu energiju I uspostavljanja izbalansiranih  uslova za rast i razvoj biljaka.