21.09.2022

SemennOps - Za pun potencijal semena i sadnog materijala!
Ukoliko se pripremate za setvu semena, sadnju ili rasađivanje sadnog materijala, i želite da vašim biljkama u samom početku pružite prednost, iz naše ponude preporučujemo SemennOps, mikrobiološki preparat iz porodice Bacillomix preparata.

Bacillomix SemennOps, specijalizovan za tretman semena i sadnog materijala, će pružiti odličan start bilo da se radi o setvi semena u kontejnere, sadnji lukovica i arpadžika ili rasađivanju svih tipova sadnog materijala, a sjajan je izbor i za ratarske kulture, poput semena pšenice, kukuruza, suncokreta, soje, itd. 

Preporuke za primenu
_____________


- Sitno seme se može potopiti direktno u preparat, bez razređivanja, a razređenje ne bi trebalo da bude manje od 3%. Seme će imati bolju klijavost i do 70%, brži razvoj korenovog sistema, bolje ukorenjavanje i veću masu korenovog sistema (bočno grananje preko 50%). Takođe, preparat će sprečiti razvoj patogena oko semena.
 
- Bacillomix SemennOps se primenjuje inokulacijom semena pre setve. Preparat pospešuje klijanje, ukorenjavanje i porast biljke u početnim fenofazama. Količina primene je 100 ml za hektarsku dozu semena ratarskih kultura.
 
- Preporuka je da se lukovice cveća i arpadžika, pre sadnje potope u 3% rastvor Bacillomix SemennOps-a, samostalno ili zajedno sa insekticidima. Potopljen sadni materijal se može odmah nakon potapanja saditi ili po preporuci proizvođača insekticida (držati u rastvoru pola sata pre sadnje). Ovim tretmanom će lukovice biti zdravije (sprečiće se napad patogena u zemljištu), dugotrajnije, a cvet i list će imati intezivniju boju i duže trajati.
 
Bacillomix SemennOps se može mešati sa svim sredstvima za ishranu i zaštitu bilja. Svojim metabolitima bakterije iz preparata će poboljšati usvajanje hranljivih elemenata iz zemljišta, zaštititi koren od fitopatogena i obezbediti biljci dobar start, što će kasnije uticati na povećanje prinosa i kvaliteta plodova.
 
Za odlične rezultate od samog starta poručite Bacillomix SemennOps u našoj internet prodavnici ili ga potražite u obližnjoj poljoapoteci!