09.03.2021

Setva jare pšenice


Jare pšenice seju se u rano proleće - krajem februara i početkom marta u zavisnosti od vremenskih uslova. Jare pšenice seju se uz primenu svih predviđenih agrotehničkih mera, koje se koriste kod ozimih strnih žita. Setvena norma je nešto veća nego kod ozimih formi i treba ići na maksimalno preporučen sklop. Savacoop u ponudi ima dvosezonsku pšenicu BG Ikona, koju odlikuje visok potencijal prinosa , otpornost na sušu i temperaturni stres. Pogledajte kako teče setva jare pšenice Ikona u Banatu. Izvor RTS.