17.05.2022

Sve bogatiji portfolio Savacoop-a

Vest napisao/la

Aleksandar Jotov
Cilj u zaštiti bilja jeste da se obezbede inovativna rešenja za brojne izazove u poljoprivredi, u čemu će pomoći i niz novih proizvoda koji će biti u ponudi u narednim godinama. Savacoop je dobio puno poverenje domaćih i internacionalnih kompanija za važne semenske i programe specijalnih đubriva koji su u ekskluzivnoj distribuciji.

_____________

U proteklih 30 godina zaposleni u kompaniji Savacoop uvek su se trudili da pažljivo osluškuju potrebe tržišta, kako u asortimanu tako i u pogledu logističkih usluga. Ako govorimo o distribuciji sredstava za zaštitu bilja, Savacoop je prepoznatljiv po odličnoj ponudi popularnih „ fokus“ programa internacionalnih kompanija (Adama, Bayer Crop Science, BASF, Corteva, Syngenta i drugi) što ostaje i dalje vrlo značajan segment poslovanja.

Logistika je uvek bila ponos kompanije. Prethodna sezona bila je naročito uspešna i zato što je novi, najmoderniji logistički centar u Novom Sadu počeo sa radom kao i u Ražnju kod Niša. Ojačani su prodajni timovi u cilju još bolje saradnje sa partnerima širom zemlje ali i da bi se učvrstila pozicija Savacoop-a kao velikog nacionalnog distributera repromaterijala za profesionalnu poljoprivredu uz ponudu odličnih  programa za kuću, baštu i vrt.

Katalog pesticida,  koji je  nedavno predstavljen tržištu logičan je nastavak u razvoju kompanije Savacoop. Sadržaj kataloga čine: preparati internacionalnih kompanija u našoj ekskluzivnoj distribuciji (Adama, Bayer Crop Science, Corteva, Spiess Urania, Syngenta, UPL), proizvodi pod brendom Savacoop (gde se posebno vodilo računa o kvalitetu) kao i preparati pojedinih domaćih proizvođača i uvoznika sa kojima se saradnja odvija na ekskluzivnoj ili poluekskluzivnoj bazi.

Cilj je da se obezbede inovativna rešenja za brojne izazove u poljoprivredi, u čemu će pomoći i niz  novih proizvoda koji će biti u ponudi u narednim godinama.Rešenja za aktuelne probleme u zaštiti bilja
_____________


Kukuruz je najzastupljeniji ratarski usev u našoj zemlji i seje se na površini od oko milion hektara. Proizvodnja na velikim površinama ne dozvoljava greške i zahteva proverena rešenja, herbicid sa najširim spektrom delovanja uz fleksibilnost u primeni kako bi se na naefikasniji način suzbili korovi.

Upravo takav je Cornisto® Pro. Kombinacija dve aktivne supstance, mezotriona i nikosulfurona, pokriva kompletan spektar najznačajnijih širokolisnih i travnih korova. Može se primeniti i do osmog lista kukuruza. Na tržištu je od prošle godine i odmah je zadobio poverenje proizvođača.

Za poljoprivrednike koji više vole sami da kombinuju aktivne supstance prema situaciji na parceli, tu su sada Mentor® (nikosulfuron 40 g/l) i Cornisto® (mezotrion 480 g/l). Ne treba zaboraviti ni Dual® Gold, dobro poznati herbicid kompanije Syngenta.

U pojedinim regionima rezistencija divljeg sirka na sulfonilurea herbicide predstavlja sve veći problem pa je smanjenje populacije tog korova primenom herbicida Dual® Gold dobar osnov za uspešnu proizvodnju kukuruza. Ove godine Dual® Gold nalazi se u ekskluzivnoj distribuciji Savacoopa.


Soja već dugi niz godina spada u najprofitabilnije ratarske useve. Savacoop poseduje kompletan portfolio za ovu vrstu proizvodnje. Intenzivno korišćenje ALS inhibitora (imazamoks) dovelo je do pojave rezistencije ambrozije i štira na ovu vrstu herbicida. Naročito u južnoj i zapadnoj Bačkoj gde je učestala praksa monokulture soje dovela do te pojave.

Savacoop nudi rešenje. Nova okosnica koncepta suzbijanja ovih rezistentnih korova jeste kombinacija herbicida Kalif® (Adama) i Rubikon®(bentazon 480 g/l). Naravno, zbog preostalog spektra korova neophodno je korišćenje herbicida na bazi imazamoksa (Zamox®) ili Nimony® u slučajuveće infestacijekorovima poput pepepljuge ili divlje paprike.


Ipak, sinergija Kalif®Rubikon® jeste suština suzbijanja ambrozije i štira kao dva ključna korova u soji.


Stručnjaci u Savacoopu studiozno proučavaju problem rezistencije korova i predlažu moguća rešenja. Značajan problem u gajenju okopavina jeste praksa neprekidnog korišćenja istog mehanizma delovanja za suzbijanje divljeg sirka, kao i drugih travnih korova u soji, suncokretu, šećernoj repi, povrću...

U praksi se koriste proizvodi iz dve hemijske grupe:  fenoksi - tzv. „FOP“ herbicidi (fluazifop napr.) i cikloheksandieni - tzv. „DIM“ herbicidi (kletodim napr.). Izmena mehanizma delovanja, tako da se na istoj parceli svake godine menja mehanizam delovanja („DIM“ – „FOP“) jeste rešenje koje će značajno usporiti ovu pojavu.

Iz tog razloga Savacoop nudi komercijalni paket Arlo® (kletodim 240 g/l) – Kvirin® (fluazifop p butil 150 g/l).Suzbijanje korova u pšenici postaje sve izazovnije. Ranije se divlji ovas dominantno pojavljivao u usevu pšenice u istočnoj i južnoj Srbiji kao i delu Pocerine.

U tim krajevima ustanovljeno je dobro rešenje: Sekator® + Furore® Super (Bayer). Zahvaljujući protektantu iz Sekatora ta kombinacija bila je moguća. U međuvremenu, problem se proširio. Divljeg ovsa već ima, na žalost, dovoljno za redovno suzbijanje u južnoj Bačkoj kao i u Banatu na ritskim zemljištima.


Novi problem zahteva jednostavno rešenje. Upravo takvo rešenje je Hussar® Evolution(Bayer), gotova kombinacija dva pomenuta herbicida. Širenje travnih korova u strnim žitima navodi na oprez, moguće je da će u bliskoj u budućnosti herbicidi koji suzbijaju travne i širokolisni korove dominirati u strnim žitima. Srećom, tu je Hussar® Evolution.

Suzbijanje bolesti strnih žita jeste već redovna praksa. U većini slučajeva potrebna su bar dva tretmana. Savcoop nudi kompletan portfolio fungicida za suzbijanje najvažnijih bolesti strnih žita. To su: Orius® (Adama), Census® (MilagroLux) i Cello® (Bayer). Ovi efikasni fungicidi pokrivaju bolesti lista ali i klasa.


Kada je reč o voću, povrću i vinovoj lozi zvezda među fungicidima je potpuno nov proizvod koji stiže iz kompanije Corteva.

Reč je o fungicidu Fontelis®. On ima najširi spektar delovanja u jabuci i efikasan je u  suzbijanju čađave krastavosti, pepelnice, alternarije i sive truleži. Istovremeno je i sjajno rešenje u suzbijanju sive truleži jagode, uz dobro cenovno pozicioniranje.

Naravno tu je i stadardni fungicid za koštičavo voće i povrće, dobro poznati Mirage®, bez koga je proizvodnja koštičavog voća a posebno višnje nezamisliva. Povrtari već znaju da su Bayer fungicidi Infinito® i Previcur® od ranije u ponudi Savacoopa.


Portfolio je bogat, a proizvođači bi trebalo detaljno da pogledaju katalog i procene kako Savacoop najbolje može da im pomogne u proizvodnji ili daljoj distribuciji.  Stručna služba je novina u kompaniji kao i osnažena služba marketinga. Uz pomoć tih službi, Savacoop želi da pruži sve  potrebne informacije o proizvodima i da sa svojim partnerima podeli znanje i iskustvo kako bi zajedno savladavali sve izazove koje nosi savremena poljoprivreda.

Seme i đubrivo
_____________


Napori da se ponuda prilagodi zahtevima savremene proizvodnje ali i da se na tržište uvedu vodeći svetski trendovi prepoznati su od strane domaćih i internacionalnih kompanija od kojih je Savacoop dobio puno poverenje za važne semenske i programe specijalnih đubriva koji su u ekskluzivnoj distribuciji:

  • Dekalb (Bayer Crop Science) hibridi kukuruza i uljane repice
  • NS Seme – hibridi kukuruza i suncokreta
  • Izabrani sortiment semena strnih žita renomiranih oplemenjivačkih kuća (KWS, Biogranum,Limagrain, Lidea)
  • Lidea – izabrani hibridi kukuruza (Pincki Duo , ES Calderon, ES Mylady)
  • MAS hibridi - kodistribucija
  • Valagro (od nedavno deo Syngenta grupe) – vodeći svetski proizvođač biostimulatora
  • Lebosol – nemačka kompanija prepoznata po vrhunskom kvalitetu i naprednim formulacijama specijalnih đubriva
  • Bacillomix – inovativni domaći proizvođač mikrobioloških đubriva

 

Zaposleni u kompaniji Savacoop ponosni su na činjenicu da su sa korisnicima u proteklih 30 godina rasli zajedno. Dalji rast se može nastaviti samo uz zajednički rad, međusobno uvažavanje, prenošenje znanja i iskustava i otvorenost – principa na osnovu kojih je ta saradnja i nastajala.