25.07.2022

Tretman živića i sadnica jagode Bacillomix preparatima - za odličan start i siguran rod!

Za start koji obećava, zdrav plod i siguran rod jagode pobrinuće se tri inovativna mikrobiološka preparata iz laboratorije Bacillomixa!

 

Bacillomix Semennops oživeće vaše živiće i pružiti odličan start sadnicama. Bacillomix Original i Botrix B omogućiće prihranu i zaštitu jagode od sadnje do same berbe.Preporuka za tretman frigo živića
_____________


Pre sadnje frigo živića potrebno ih je potopiti u 3% rastvor Bacillomix Semennopsa radi boljeg razvoja korenovog sistema. Bakterije iz preparata će kolonizovati korenov sistem i proizvodima svog metabolizma - hormonima, vitaminima i biofungicidnim materijama, uticati na brži razvoj korenovih dlačica, bolje ukorenjavanje i bolju adaptaciju korenovog sistema na nove uslove životne sredine.Preporuka za tretman kontejnerskih sadnica
_____________


Pre sadnje zaliti biljke 3% rastvorom Bacillomix Semennopsa radi boljeg razvoja korenovog sistema. Kao i u slučaju frigo živića, i kod kontejnerskih sadnica bakterije iz preparata će kolonizovati korenov sistem i proizvodima svog metabolizma - hormonima, vitaminima i biofungicidnim materijama, doprineti bržem razvoju korenovih dlačica, boljem ukorenjavanju i boljem prilagođavanju korenovog sistema novim uslovima životne sredine.Preporuka za tretmane nakon sadnje
_____________


Nakon prvog navodnjavanja tek posađenih sadnica čistom vodom, potrebno je u nekom od sledećih navodnjavanja, što ranije i kroz sistem, biljke prihraniti Bacillomix Originalom u količini od 4 l/ha. Bakterije iz preparata će svojim proizvodima metabolizma štititi korenov sistem od patogena u zemljištu, te uticati na bolje ukorenjavanje i bočno grananje korenovog sistema.

Bakterije iz preparata, kao endofitni mikroorganizmi, će sprovodnim sudovima procirkulisati kroz celu biljku i pozitivno uticati na njenu sistemsku otpornost.Preporuka za folijarne tretmane jagode
_____________


Pri folijarnim tretmanima jagode, bilo kojim sredstvom za ishranu i zaštitu bijlja, dodati Botrix B u količini od 2l/ha, radi bržeg razvoja lisne mase. Botrix B je odličan partner sintetičkim fungicidima, jer će pojačati i produžiti njihovo delovanje na fitopatogene infekcije lista i stabla.


Poput Bacillomix Originala i Bacillomix Semennopsa, Botrix B je potpuno prirodan, organski preparat koji nema karencu, te ga možete primenjivati pred samu berbu i u toku berbe. Upravo u ovom kritičnom periodu za plod jagode, kada ne smeju da se koriste hemijska sredstva, preparat Botrix B ima ključnu ulogu za očuvanje kvaliteta ploda.

 

Sva tri mikrobiološka preparata imaju dokazano dejstvo i nagrađivan kvalitet. SemennOps, inovativni preparat za tretman semena i sadnog materijala, je na 89. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu dobio 97 poena i poneo zlatno odličje. Botrix B, inovativni preparat za sve voćarske kulture i vinovu lozu, je ocenjen sa maksimalnih 100 poena i dobio je veliku zlatnu medalju.

Bacillomix Original, preteča Bacillomix Semennopsa i Botrixa B je moćno univerzalno sredstvo koje u sebi sadrži sve žive bakterijske ćelije koje se nalaze i u njegovim naslednicima, plus dodatne bakterijske sojeve za univerzalno dejstvo preparata.


Posetite naš web shop i poručite Bacillomix preparate!