16.04.2021

Započnite zaštitu soje na pravi način

Manje površine pod sojom već su posejane dok će većina proizvođača početi sa setvom čim se zemljište prosuši, a vremenski uslovi to dozvole. Najznačajniji problem u zaštiti soje jeste suzbijanje ambrozije (Ambrosia elatior) ali i štira (Amaranthus
retroflexus). U pojedinim proizvodnim regionima otpornost ambrozije i štira na određene herbicide (grupa ALS inhibitora) postao je ograničavajući faktor u proizvodnji. Razlozi su sledeći:
  • 1. Gajenje soje u monokulturi
  • 2. Dugotrajna upotreba herbicida istog mehanizma delovanja
  • 3. Kasna primena herbicida
Odmah nakon setve, a pre nicanja soje preporučujemo kombinaciju: Vazal(s-metolahlor) 1,2 l/ha +Metriks (metribuzin) 0,4 l/ha.

Vazal suzbija efikasno travne korove ali i značajno smanjuje populaciju štira dok je Metriks „specijalista“ za ambroziju.

ambrozija Ambrozija

Štir