26.03.2021

Zaštita strnih žita u rano proleće
Usevi strnih žita trenutno su pod stresom što je posledica niskih temperatura u prethodnom periodu. Vrlo je važno pomoći biljkama da ovaj stes prevaziđu, kako bi se očuvao pun potencijal za prinos.
Preporučujemo Megafol (Valagro), biostimulator sa aminokiselinama koji upravo namenjen za ovakve situacije. Aminokiseline su neophodne za različite metaboličke procese u biljkama, u slučaju stresa biljke nemaju dovoljno energije da ih proizvode i neophodno ih je dodati.
Gramino B je mikrobiološki preparat ima produženo delovanje za oporavak biljke pod stresom, zahvaljujući mikroorganizmima iz roda Bacillus dok prirodni biljni hormoni (citokinini, giberelini i auksini) pomažu da biljka nastavi rast

Od naredne sedmice najavljuje se porast temperatura i stabilizacija vremena pa treba razmišljati o zaštiti pšenice.

Naša preporuka za prvi tretman pšenice je sledeća:

Meteor 10  g/ha  + Orius 0,5 l/ha + Megafol 1l/ha + Gramino B 0,5 l/ha
Meteor odlično suzbija palamidu i rano prolećne korove,u slučaju prisustva prilepače (Galium aparine) treba dodati i herbicid Tomigan u dozi od 0,35 l/ha . Važno je znati da je ova kombinacija vrlo komforna u primeni i zavisno od pojave korova, može se koristiti i do pojave lista zastavičara.
Za suzbijanje bolesti strnih žita preporučujemo Orius, odlično štiti od pepelnice i pegavosti (Septoria tritici)  koje su već primećene na usevima pod pšenicom.

Preporuka za ječam
Naša preporuka za prvi tretman ječma je :
Meteor 10  g/ha + Cello 1,25 l/ha + Megafol 1l/ha + Gramino B 0,5 l/ha
Mrežasta pegavost ječma se  pojavila na ječmu, kao i pepelnica, naročito u gustim usevima.
Cello (Bayer CropScience) je fungicid koji najbrže prodire u list, sa kompletnim spektrom delovanja za bolesti ječma i idealan je u ovom momentu kada treba zaustaviti razvoj bolesti.