13.04.2021

Zaštitite Vaš rasad od niskih temperaturaApril je mesec velikih temperaturnih oscilacija koje imaju negativan uticaj na rast i razvoj biljaka. Naročito ukoliko je reč o rasadu koji je veoma osteljiv na sve vrste promena i zahteva posebnu pažnju i negu.

U naredna dva dana se učekuje nagli pad temperature i nepovoljni uslovi za razvoj rasada i rasađenih biljaka.

Ukoliko imate oštećenja od niskih temperatura ili želite da izbegne oštećenja koja će nastati usled naglog pada temperature, preporuka je primena preparata Megafol u količini od 200ml/100l vode.

Megafol je organski preparat na bazi biljnih aminokiselina koje će pomoći Vašoj biljci da prevaziđe stanje stresa i nastavi sa pravilnim razvojem. 

Ukoliko sada krećete sa setvom, preporuka je da uradite tretman semena preparatom Semennops (ne duze od 72 h pre setve) koji omogućava bolje klijanje,ukorenjavanje kao i rast biljke. Za proizvodnju kvalitetnog rasada jos uvek nije kasno, upotrebom DTS (Double Tray Sistem) kontejnera i Semennops-a rasad pristiže brže.