AGROSAVAChemical Agrosava je domaća kompanija specijalizovana za proizvodnju i promet sredstava za zaštitu bilja, folijarnih đubriva i  AS hibrida kukuruza. Chemical Agrosava se više od 25 godina posvećeno bavi istraživanjem i razvojem novih preparata, formulacijom pesticida u tečnom, granularnom  i praškastom obliku, a od 2009. godine u funkciji je i najsavremeniji pogon za sušenje i doradu semena.