Dekalb


U Evropu je Dekalb prvi put predstavljen šezdesetih godina, a od 1998 brend Dekalb se nalazi pod okriljem kompanije Monsanto. Dekalb je posvećen stvaranju hibrida kukuruza koji će ostvariti maksimalne rezultate u pogledu postizanja visokog i stabilnog prinosa zrna sa dobro poznatom karakteristikom brzog otpuštanja vlage.

Nema prozivoda za ovaj brend