Kalif®, Rubikon® i Zeus®

Vaš oslonac u borbi protiv otpornih korova


Kalif (klomazon) – selektivni translokacioni herbicid. Primenjuje se za suzbijanje širokolisnih i uskolisnih korova u usevima uljane repice i soje.


Rubikon (bentazon) – selektivni folijarni herbicid. Primenjuje se za suzbijanjejednogodišnjih širokolisnih korova u soji.

Zeus (imazamoks) – selektivni, translokacioni, folijarni herbicid. Inhibira acetolaktatsintetazu (ALS-inhibitor)

Otporni korovi nakon primene preparata

About Savacoop
2979DC72-AF7A-404B-850B-DBD98A4CA53F

Vaš oslonac u borbi protiv otpornih korova


Zašto je suzbijanje korova u soji jedan od najvećih izazova u ratarskoj proizvodnji?


✔ Dug period od nicanja do zatvaranja redova – velika izloženost konkurenciji korova
✔ Soja je osetljiva i ne podnosi visoke doze herbicida – potrebni su višekratni tremani
✔ Pojava korova otpornih na herbicide u soji – ambrozija i štir

Kako je došlo do pojave otpornih korova?


Dugogodišnji oslonac u suzbijanju korova bili su herbicidi istog mehanizma delovanja – oksasulfuron (Dynam 75 WG, Oxon...) i imazamoks. Njihovom izmenom ili kombinovanjem nije se dobijalo ništa u antirezistentnoj strategiji.

Praksa suzbijanja odraslih korova samo jednim tretmanom dovela je do visokog procenta preživljavanja korova i stvaranja otporne populacije. Izbegavanje upotrebe zemljišnih herbicida na koje korovi teško stvaraju rezistenciju takođe je značajno. Jedino rešenje je promena pristupa u suzbijanju korova.

Novi pristup suzbijanju korova u soji


1. Koristiti zemljišne herbicide.
Dual® Gold je odličan protiv travnih korova ali i smanjuje brojnost štira, dok Halley® SC (metribuzin 600 g/l) značajno smanjuje populaciju ambrozije. Dakle, posle setve a pre nicanja - Dual® Gold 1,2 l/ha + Halley® SC 0,3-0,4 l/ha


2. Dvokratna primena herbicida u vegetaciji, novi mehanizmi delovanja, ciljanje „malih“ korova Kalif® (480 g/l klomazon) dolazi iz Adame i pripada malo korišćenoj hemijskoj grupi (izoksalidinoni), uz dodatak herbicida Rubikon® (bentazon 480 g/l) jesu vaš novi oslonac u suzbijanju korova u soji. U kombinaciji, imaju odlično delovanje na otporne korove poput ambrozije i štira, ali i druge korove.Da bi se spektar korova upotpunio treba dodati i Zeus®(imazamoks), a herbicidi na bazi tifensulfurona (Nimony®) se dodaju u slučaju većih populacija pepeljuge (Chenopodium album) i divlje paprike (Polygonum persicaria).


Dakle, u periodu od 1-3 troliske soje (pa i ranije kod rastegnutog nicanja korova) treba primeniti sledeće:

Kalif® 0,15-0,2 l/ha + Rubikon® 1-1,5 l/ha + Zeus® 0,6 l/ha – ovaj tretman ponoviti još jednom , 7-10 dana nakon prvog tretmana.

Važno je pratiti korove, ciljati ih dok ne prerastu (uzrast 2-4 lista korova) i ponoviti tretman da bi se suzbio novi talas korova.Želimo vam dobru žetvu čistog useva soje !