05.06.2024

Budi deo uspeha - Preuzmi šampionsku štafetu!
Kompletna tehnologija proizvodnje uljane repice zasnovana na tri decenije iskustva
_____________


Svaka parcela zahteva jedinstven pristup kako bi bio postignut željeni prinos.
 
Više od tri decenije gradili smo sa proizvođačima partnerstva osluškujući njihove potrebe i tražeći prava rešenja. Kao rezultat naše saradnje stvorili smo tehnologiju proizvodnje koja doprinosi ostvarenju visokih prinosa.
Rešenje koje će dati najbolje rezultate, ispituje se nekoliko godina pre proizvodne sezone.
 
Da bismo razvili hibride koji će zadovoljiti potrebe proizvođača, koristimo široku mrežu od 90.000 oglednih parcela i 340 oglednih farmi širom Evrope. Taj opsežan pristup nastavljamo tokom sezone jer nudimo inovativna rešenja i prilagođavamo ih kako biste bili sigurni da će Vaš hibrid dostignuti maksimalni potencijal.


Rešenje je u semenu
_____________


Svaka parcela ima specifične uslove za proizvodnju i potrebno je prevazići te izazove.
 
Neki proizvođači razmišljaju o tome kako izaći na kraj s korovima, drugi su više zabrinuti zbog oštećenja od mraza, a treći zbog specifičnih bolesti. Posvećeni smo radu sa proizvođačima i jedinstvenim okolnostima njihove proizvodnje. Samo takvim pristupom možemo da preporučimo hibrid sa osobinama koje proizvođačima donose prinos i profit.
 
Nudimo hibride testirane u celoj Evropi i prilagođene različitim proizvodnim uslovima koji će proizvođačima omogućiti optimalan prinos pa tako i profit.
Glavna karakteristika Dekalb hibrida uljane repice je stabilan i visok prinos hibrida uz izraženu tolerantnost na bolesti i osipanje mahuna.


SNAŽAN POČETNI PORAST Dokazana sposobnost uspostavljanja čvrstih, dobro ukorenjenih biljaka koje se najbolje mogu nositi sa jesenjim i zimskim izazovima.

DVOSTRUKA TOLERANTNOST NA SIVU TRULEŽ Kombinacija gena RLM7 i poligenska tolerancija omogućuju tolerantnost i fleksibilnost u primeni fungicida.

BRZ PORAST U JESEN
 Brz porast u jesen znači da je osim pogodnosti za setvu u optimalnom setvenom roku, hibrid pogodan za kasnu setvu u manje povoljnim uslovima.


CLEARFIELD Sistem „Clearfield“ Vam pruža slobodu u suzbijanju korova, a da pritom ne oštetite usev uljane repice.

KOMPAKTAN JESENJI RAZVOJ Kompaktno razvijene rozete tokom jesenjeg porasta pružaju sigurnost za prezimljavanje.


EFIKASNO USVAJANJE AZOTA
Mogućnost useva da usvaja azot pri dobrim i lošim klimatskim uslovima i pruži maksimalan prinos.


TOLERANTNOST NA OSIPANJE
Genetska tolerantnost koja umanjuje gubitke prilikom žetve i nosi se sa problemom samoniklih biljaka izazvanim ranijim pucanjem mahuna i osipanjem pre i tokom žetve.


TOLERANTNOST NA NISKE TEMPERATURE Usev uljane repice imaće veće šanse za prezimljavanje i snažan porast u proleće.

HIGH OIL Hibridi sa visokim sadržajem ulja.

NISKA BIOMASA ako hibride odlikuje brz i kompaktan razvoj u jesen, žetva je veoma efikasna sa smanjenim gubicima i manjom količinom žetvenih ostataka.


NOVI hibridi uljane repice USKORO!