Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA/OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Važe od 01.01.2020. godine

 

Poštovani korisniče, molimo Vas da na početku pažljivo pročitate sledeće uslove:

 

Nakon što ste iste pročitali i razumeli molim Vas da pritisnete PRIHVATAM USLOVE KORIŠĆENJA/OPŠTI USLOVI POSLOVANJA , nakon toga svaka poseta našem sajtu, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da ste saglasni sa njima u celosti.

 

Ovi opšti uslovi predstavljaju i odredbe ugovora između Savacoop d.o.o i Kupca, koji naruči robu putem internet sajta savacoop.rs.

 

NAPOMENA:

Internet sajt i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovom internet sajtu, jesu autorsko pravo ili vlasništvo Savacoop d.o.o ili su na internet sajt postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava. Korišćenje internet sajta, osim na način opisan u ovim uslovima korišćenja, bez pisane dozvole Savacoop d.o.o je strogo zabranjeno. Savacoop d.o.o štiti svoja autorska prava, prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

 

Tekst koji čitate zajedno sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI, DOKUMENTOM ODUSTANAK OD KUPOVINE I PRAVILNIK O REKLAMACIJI  imaju dejstvo Ugovora koji se primenjuje i na Vas. Ovi dokumenti su pravno obavezujući a sačinjeni su tako da Vas bliže upoznaju o Vašim pravima i obavezama. SAVACOOP DOO NOVI SAD zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši
izmene i dopune ovih Uslova korišćenja/Opšti uslovi poslovanja. U slučaju izmene, kupci su vezani
uslovima koji su važili u trenutku kupovine.

 

Veb stranicom savacoop.rs  upravlja SAVACOOP DOO NOVI SAD , TEODORA MANDIĆA BR. 9, 21000 Novi Sad, Matični broj: 08320560, Poreski identifikacioni broj
(PIB): 100462829.

 

USLOVI POSLOVANJA

Opšti uslovi poslovanja

 

Savacoop.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu
sa Zakonom o elektronskoj trgovini, zakonom o zaštiti potrošača i svim ostalim
važećim zakonima i  i drugim materijalnim propisima u  Republici Srbiji. 

 

Radno vreme

Za kontakt putem e-pošte: 24h, svim danima u nedelji.

Za kontakt putem telefona: 07.30 – 15.30h

Email : info@savacoop.rs

Telefon : 021/443-217

 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu

Prodavnica zadržava pravo da može u svako vreme, bez
prethodne najave da promeni podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta.
Posetioci Prodavnice nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a
svaka eventualna izmena je nevažeća, osim u slučaju da se obe strane saglase
pisanim putem.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI

 

U ime Internet prodavnice Savacoop.rs obavezujemo se da
ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Zaštitu privatnosti vršimo u skladu sa našom POLITIKOM PRIVATNOSTI

Prikupljamo samo neophodne, osnovne
podatke o kupcima / korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i
informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju
pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima / kupcima se strogo čuvaju
i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Svi zaposleni Internet prodavnice Savacoop.rs odgovorni su za poštovanje
načela zaštite privatnosti.

Dajemo kupcima mogućnost izbora da li žele ili ne da se izbrišu
sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Za sva pitanja, zahteve ili pritužbe u vezi sa primenom ove
politike ili za ostvarivanje Vaših prava vezanih za zaštitu ličnih podataka
možete se obratiti kontakt osobi za zaštitu ličnih podataka na mail adresu:

 

SLANJE KOMERCIJALNIH PORUKA

 

Prihvatanjem uslova korišćenja naši kupci/ potrošači daju svoju bezuslovnu i izričitu  saglasnost da im možemo upućivati sve vrste komercijalnih poruke putem sms-a i maila i drugih komunikacionih sredstava . Kupac/ potrošač ima pravo da ovu saglasnost povuče/ opozove. Vidi detaljnije u POLITIKA PRIVATNOSTI.

 

Sve komercijalne poruke koje Vam upućujemo su saglasne sa obavezujućim  zakonskim normama.  Našu poruku ćete moći jasno identifikovati kao komercijalnu.

Pošiljalac će biti jasno naznačen.

Poruka može sadržati   promotivni poziv uključujući popuste i poklone, o čemu ćete jasno i nedvosmisleno biti upoznati na našem sajtu.

 

PORUDŽBINA/POTVRDA PORUDŽBINE

ZAKLJUČENJE ELEKTRONSKOG UGOVORA O PRODAJI  NA DALJINU

 

Ugovor o prodaji robe se zaključuje  elektronskim putem bez troškova zaključenja.

Ugovorne odredbe ugovora čine opšti uslovi korišćenja, dokument politika privatnosti kao i dokument odustanak od kupovine i  Pravilnik o reklamaciji a koji su dokumenti sastavni deo opštih uslova korišćenja i vidno istaknuti na našem sajtu. Ovim dokumentima kupac je upoznat o osnovnim obeležjima robe, ceni,načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza, zatim postojanju zakonske odgovornosti  Prodavca zbog nesaobraznosti robe ugovoru, načinu izjavljivanja reklamacije i drugo. Sve navedeno čini sastavni deo našeg Ugovora o prodaji robe na daljinu.

 

Nakon prijema Vaše porudžbenice, elektronskim putem ćemo Vam uputiti potvrdu o prijemu porudžbenice. Momenat prijema potvrde o  porudžbini smatraće se vremenom zaključenja ugovora. Ugovor se zaključuje na srpskom jeziku. Prilikom isporuke robe uz istu će biti dostavljen račun na kome će biti istaknut rok isporuke u skladu sa članom 46. stav 4 Zakona o zaštiti potrošača, uputstvo za upotrebu ( za robu za koje je isto neophodno) obrazac za odustanak od zaključenja ugovora na daljinu.

 

Savetujemo da prilikom svake kupovine ovaj dokument zajedno sa dokumentom politika privatnosti i dokumentom obrazac za odustanak od  i reklamacije skladištite kako bi iste mogli ponovo koristiti i reprodukovati.

 

 

 

ZLOUPOTREBE

 

Za bilo kakvu zloupotrebu, ili pokušaj zloupotrebe prilikom
korišćenja Prodavnice, njenih sadržaja i pokušaja lažnih porudžbina, Prodavnica
će preuzeti odgovarajuće zakonske mere.

Prodavnica neće odgovarati na poruke uvredljivog sadržaja
koje budu upućene Prodavnici, ili bilo kome zaposlenom u njoj. Prodavnica može
blokirati pristup sajtu korisnicima čije su IP adrese korišćene za slanje
uvredljivh poruka.

Savacoop. rs će ukloniti podatke koji se mogu okarakterisati kao nedopuštenim podatkom ili nedopuštenim delovanjem. Ovo će učiniti bez odlaganja na sopstveni zahtev ili zahtev zainteresovanog lica ili nadležnog državnog organa

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da obezbedi
ažurnost i pravilnost podataka koji su objavljeni na njenoj internet stranici.
Ipak, može doći do greške u vezi sa samim proizvodom, dostupnošću proizvoda,
informacijom o načinima i rokovima dostave ili cenom, kao i do toga da Prodavnica
ne uspe da ispravi neki od ovih podataka, ili da to uradi u trenutku
porudžbine kupca. U ovakvim slučajevima, Prodavnica je u obavezi da obavesti
Korisnika o promeni i da mu omogući odustajanje od porudžbine ili zamenu
poručenog proizvoda.

Zadržavamo pravo na promenu uslova poslovanja u bilo kom
trenutku i na bilo koji način, iz bilo kog razloga i bez prethodne najave.

Kompanija ne snosi odgovornost za povremene neaktivnosti veb
lokacije, bilo kakve netačnosti podataka i bilo kakvu štetu nastalu upotrebom
netačnih ili nepotpunih informacija.

Opisi proizvoda

 

Opisi proizvoda i preporuke za korišćenje su preuzeti od
proizvođača, a prevedeni su u cilju pomoći korisnicima prilikom rukovanja ovim
proizvodima. Usled greške u prevodu ili drugih razloga, može doći do pogrešne
interpretacije ovih preporuka, pa ih ne treba shvatati bukvalno. Prodavnica
neće biti odgovorna ukoliko se ove preporuke shvate bukvalno, pogrešno, ili to
izazove bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu.

Iako se Prodavnica trudi da u opisima ponudi verne slike
proizvoda, sve fotografije su snimljene kao simbolički prikaz proizvoda i one
ne daju svojstva proizvoda.
Savacoop.rs  Vas u skladu sa zakonom obaveštava  o  osnovnim obeležjima robe ili usluge;
Način plaćanja:
Plaćanje pouzećem, Plaćanje uplatom  na poslovni računa.

 

ŽALBE I SPOROVI

 

Prodavnica poštuje važeći Zakon o zaštiti potrošača.

O vašim pravima na na odustanak  i reklamaciju bliže smo Vas poučili u Opštim aktima istaknutim na našem sajtu.

O Vašim pravima vezano za zaštitu podataka o ličnosti bliže smo Vas poučili u dokumentu POLITIKA PRIVATNOSTI
Prodavnica se u okviru svojih mogućnosti trudi da ispuni svoju dužnost i da
uspostavi efikasan sistem prihvatanja žalbi, pa je u skladu sa tim omogućila da
je Korisnik kontaktira telefonom, ili putem e-pošte.
su ovlašćeni da primaju žalbe. Žalba se podnosi putem e-pošte na adresu info@savacoop.rs.

Prodavnica će uvek učiniti sve što je u njenoj moći da svi
eventualni sporovi budu rešeni mirnim putem a u slučaju spora ugovaramo nadležnost stvarno nadležnog suda u Novom Sadu.

 

Za ostale uslove, koji nisu navedeni u Opštim uslovima
poslovanja, primenjuju se odredbe po relevantnom važećem zakonodavstvu.