Uspeh svake kompanije leži u ljudima

Tim Savacoopa odlikuju posvećeni, odgovorni, ambiciozni, fleksibilni i visoko motivisani ljudi, dobra radna atmosfera i uslovi rada.

Mi smatramo da uspešan tim čini uspešnu kompaniju što direktno utiče na zadovoljstvo zaposlenih i odražava se na zadovoljstvo klijenata našim proizvodima i uslugama.

Šta Vam nudimo:
 • Stabilno poslovno okruženje
 • Rad u pozitivnoj i dinamičnoj atmosferi
 • Mogućnost za lično i profesionalno usavršavanje kroz treninge i edukacije
 • Uslove za napredovanje i razvoj karijere
Karijera

Savacoop Vrednosti

Gradimo poverenje

Kvalitet, pouzadnost i porfesionalnost u odnosima sa našim klijentima su imperativ našeg poslovanja. Prepoznati smo kao pouzdan partner koji poštuje svakog aktera u lancu snabdevanja.

Negujemo tradiciju

Činjenica da godinama sarađujemo sa istim partnerima govori u prilog tome da smo kompanija koja neguje tradiciju, kvalitet i ličnu posvećenost.

Poštujemo stručnost

Najvažnija karika našeg poslovnog ciklusa su naši zaposleni koji svojim iskustvom i stručnošću osiguravaju visok nivo zadovoljstva naših klijenata.

Podstičemo inovativnost

Hrabre ideje, veštine i ogroman trud uložen u prilagođavanje stalnim zahtevima tržišta rezultovali su velikim brojem promena u poslovanju, proizvodima i uslugama.

2979DC72-AF7A-404B-850B-DBD98A4CA53F

Upoznaj naše zaposlene

Predstavljamo pet kolega koji su obeležili u 2021.godini jubilarnu godišnjicu rada u Savacoop-u.

Posebno smo ponosni malom fluktuacijom zaposlenih.

Broj zaposlenih raste iz godine u godinu, ojačan stručnjacima i vrednim i ambicioznim radnicima. U 2021. godini, broj zaposlenih je porastao za više od 50 novih zaposlenih, sada naš tim čini preko 300 zaposlenih.

Negujemo i čuvamo korporativne vrednosti sa kojima se naši zaposleni osećaju kao deo tima, deo porodice Savacoop.

4457B6E5-7F3B-42C1-9CF3-AF1B6FF8D900

Budite deo Savacoop tima

Ukoliko ste zainteresovani da se priključite našem timu, Vašu biografiju zajedno sa propratnim pismom možete dostaviti popunjavanjem obrasca u nastavku:

Ostavite CV u našoj bazi

Lokacija: Srbija

Imate mogućnost da ostavite CV i Propratno pismo u bazi Savacoopa.

U slučaju da prepoznamo potrebu za kandidatima kao što ste Vi, bićemo slobodni da Vas kontaktiramo.

Analitičar prodaje

Lokacija: Novi Sad

Zadaci:
 • Generisanje izveštaja po utvrđenoj dinamici
 • Tačnost, pouzdanost i ažurnost izveštaja koje kreira i prezentuje
 • Kontinuirano usavršava stručna i opšta znanja u delokrugu posla koji obavlja
 • Konstantno unapređenje procesa izveštavanja u kompaniji
 • Tačnost matičnih podataka u kompaniji
 • Definisanje i praćenje KPI u prodaji
 • Poštovanje korporativnih principa i vrednosti kompanije
 • Osiguranje ažurnosti korporativnih dokumenata, procedura i uputstava komercijale
 • Praćenje propisa u delokrugu rada i pravovremeno prilagođavanje organizacije definisanim zahtevima
 • Poštovanje pravila propisana korporativnim dokumentima, Procedurama i Uputstvima
 • Praćenje zakonske regulative u delokrugu rada, izveštavanje o usaglašenosti, promenama i obezbeđenje sprovođenja aktivnosti usaglašavanja sa zakonskom regulativom iz delokruga rada
 • Izrada, ažuriranje i analiza dnevnih, nedeljnih i mesecnih izveštaja komercijalnog sektora (prodaje, marketinga i nabavke)
 • Komunicira, izveštava, prati kretanje osnovnih pokazatelja o prodaji i ciljevima prodaje, i skreće pažnju na odstupanje od trendova i prognoza
 • Prikupljanje i obrada podataka usmerenih ka menadžerskoj strukturi unutar organizacije
 • Asistira menadžmentu u definisanju i kreiranju budžeta i ciljeva, a na osnovu uporednih analiza prodaje i ciljeva
 • Pružanje podrške poslovnim aktivnostima kojima je cilj povećanje prihoda
 • Korišćenjem odgovarajućih tehnika i alata u analizi, optimizacija procesa analize
 • Učestvovanje u projektima za poboljšanje rada svih sektora unutar Komercijale, a koji zahtevaju analitiku u svom pracenju
 • Praćenje procesa implementacije projekata prodaje
 • Analizira sa Rukovodiocem kontrolinga i menadžmentom rezultate izveštaja
 • Utvrđivanje mera unapređenja sa vlasnicima budžeta
 • Ostali izveštaji čija realizacija pomaže boljem poslovanju kompanije
Uslovi:
 • Najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti ekonomije
 • Prethodno iskustvo u radu na sličnim ili istim pozicijama najmanje 5 godina
 • Odlično poznavanje rada na računaru, posebno Excel-a (napredni nivo)
 • Dobre organizacione sposobnosti, komunikativnost, timski rad
 • Sposobnost efikasnog i brzog rešavanje problema
Ukoliko smatraš da si:
 • Odgovoran/na i organizovan/na
 • Vredan/na
 • Spreman/na da učiš i usavršavaš se
 • Orijentisan/na ka timskom radu
 • Orijentisan/na ka detaljima
 • Usmeren/na na izvršavanje radne aktivnosti
 • Odgovara ti timski rad i pozitivna atmosfera
Rad u kompaniji Savacoop podrazumeva:
 • Stabilne radne uslove
 • Rad u prijatnom i modernom okruženju
 • Mogućnost napredovanja
Rok za prijavu 13.12.2022. 

Saradnik u nabavci

Lokacija: Novi Sad

Zadaci:
 • Održavanje optimalnog nivoa zaliha artikala koje vodi
 • Obezbedi da se sprovedu dogovoreni uslovi sa dobavljačem
 • Važeće nabavne cenovnike, za planiranu maržu, I za tačnost svih neophodnih  podataka  prilikom izrade kalkulacije VP cena
 • Kreiranje i održavanje partnerskih odnosa sa klijentima
 • Komercijalne uslove, dogovore sa dobavljačima čuva kao deo poslovne tajne
 • Izbor i optimizaciju artikala u asortimanu sa aspekta kompletnosti ponude u dogovoru sa menadžerom kategorije I rukovodiocem nabavke
 • Prikupljanje dokumentacije od dobavljača (za registraciju, usaglašavanje kvaliteta.. ) I realizacija neophodnih zakonskih procedura za artikle uz pomoć specijaliste importa/exporta
 • Praćenje propisa u delokrugu rada i pravovremeno prilagođavanje organizacije definisanim zahtevima
 • Poštovanje pravila propisanih korporativnim dokumentima, procedurama i uputstvima
 • Praćenje zakonske regulative u delokrugu rada, izveštavanje o usaglašenosti, promenama i obezbeđenje sprovođenja aktivnosti usaglašavanja sa zakonskom regulativom iz delokruga rada
 • Istraživanje tržišta i pronalaženje potencijalnih dobavljača, pravovremeno reagovanje na dinamična tržišna dešavanja
 • Uspostavljanje saradnje sa novim dobavljačima
 • Rad na optimizaciji odnosa sa postojećim dobavljačima
 • Obezbeđenje najpovoljnijih uslova u pregovorima sa dobavljačima, štiteći interes kompanije
 • Obezbeđuje ažurnost svih podataka u bazi podatka o artiklima, dobavljačima, ugovorima
 • Analiza porudžbina ka dobavljaču i kalkulacije cena, usaglašavanje sa Menadžerom kategorije i Rukovodiocem nabavke
 • Mesečna analiza ključnih indikatora profitabilnosti , realizacije u odnosu na planiranu sa konkretnim razlozima I predlozima za poboljšanje na artiklima gde su indikatori nezadovoljavajući u dogovoru sa menadžerom kategorije
 • Održavanje optimalnog nivoa zaliha kroz redovnu analizu zaliha i poručivanje robe od dobavljača
 • Prati realizaciju planova i predlaže mere unapređenja nabavke i prodaje Kategorije
 • Poručivanje robe od dobavljače
 • Planiranje i organizacija transporta i prijema robe od dobavljača
 • Rešavanje reklamacija na robu sa dobavljačem
 • Izrada cenovne strategije asortimana kojim upravlja
Uslovi:
 • Najmanje VII stepen stručne spreme iz oblasti ekonomije
 • Prethodno iskustvo u radu na sličnim ili istim pozicijama najmanje 2 godine
 • Odlično poznavanje rada na računaru, posebno Excel-a (napredni nivo)
 • Dobre organizacione sposobnosti, komunikativnost, timski rad
 • Sposobnost efikasnog i brzog rešavanje problema

Ukoliko smatraš da si:
 • Odgovoran/na i organizovan/na
 • Vredan/na
 • Spreman/na da učiš i usavršavaš se
 • Orijentisan/na ka timskom radu
 • Orijentisan/na ka detaljima
 • Usmeren/na na izvršavanje radne aktivnosti
 • Odgovara ti timski rad i pozitivna atmosfera

Rad u kompaniji Savacoop podrazumeva:
 • Stabilne radne uslove
 • Rad u prijatnom i modernom okruženju
 • Mogućnost napredovanja

Rok za prijavu 16.12.2022. 

Terenski komercijalista za navodnjavanje

Lokacija: Niš, Leskovac, Vranje

Radni zadaci i odgovoran za:
 • Realizaciju plana prodaje za teritorije za koji je zadužen
 • Realizacija politike prodaje (politika cena, rabata, naplate, isporuke, reklamacija…)
 • Odgovoran za analizu tržišnih potencijala za prodaju za teritorije za koji je zadužen
 • Tačnost izveštaja koje kreira i prezentuje
 • Kontinuirano usavršava stručna i opšta znanja u delokrugu posla koji obavlja
 • Poštovanje korporativnih principa i vrednosti Kompanije
 • Kreiranje ponuda za kupce
 • Obilaženje kupaca na terenu po definisanom nedeljnom planu
 • Primanje porudžbina kupaca i kreiranje izlaznih dokumenata
 • Obaveštavanje kupaca o dostupnosti robe, prodajnim akcijama, novim proizvodima
 • Praćenje rešavanja žalbi i reklamacija od strane kupaca
 • Analiza realizacije plana prodaje, kao i plana naplate i definisanje mera unapređenja
 • Izveštavanje nadređenih o aktuelnostima na tržištu i aktivnostima konkurencije i predlaganje korekcija u vezi sa prodajnom strategijom i promotivnim aktivnostima
 • Pruža usluge savetovanja kupaca prilikom selekcije proizvoda u skladu sa strategijom i planovima Kompanije
 • Ažuriranje baze podataka o Kupcima, Tržištu i potencijalima Tržišta i evidentiranje (u sistemu) dogovorenih prodajnih uslova sa kupcima za koje je zadužen
 • Upoznavanje sa karakteristikama proizvoda koje prodaje
 • Kreiranje predloga plana prodaje za svoj teren za narednu godinu i učestvovanje u izradi finalnog godišnjeg plana
 • Otvaranje novih kupaca (prikupljanje podataka i dokumentacije) i aktivacija po definisanoj proceduri
 • Sagledavanje potencijala za brendiranje apoteka, gvožđara, farbara, kao i za promotivne aktivnosti kod kupaca i prosleđivanje informacija i predloga odgovornim kolegama u saradnji sa Marketingom
 Uslovi:
 • Minimum 3 godine rada u prodaji
 • Završena minimum viša ili visoka škola poljoprivrednog usmerenja (poželjno)
 • Prodajne i prezentacione veštine
 • Spremnost za rad na terenu
 • Stalno mesto prebivališta (Južna Srbija) je obavezno u regionu poslovanja
 • Znanje rada na računaru i MS Office paketa
 • Vozačka dozvola B kategorije
 Ukoliko smatraš da si:
 • Odgovoran/na i organizovan/na
 • Vredan/na
 • Spreman/na da učiš i usavršavaš se
 • Orijentisan/na ka timskom radu
 • Orijentisan/na ka detaljima
 • Usmeren/na na izvršavanje radne aktivnosti
 • Odgovara ti timski rad i pozitivna atmosfera
 Nudimo:
 • Stabilne radne uslove
 • Rad u prijatnom i modernom okruženju
 • Mogućnost učenja i napredovanja
Rok za prijave je 18.12.2022