Savacoop About us

Postupanje sa ambalažom – opasnim otpadom

Savacoop d.o.o. Novi Sad u skladu sa važećom zakonskom regulativom u oblasti zaštite životne sredine ima ugovor sa ovlašćenim operaterom za upravljanje ambalažnim otpadom. S obzirom na navedeno, veoma je važan odgovoran pristup od strane proizvođača sredstava za zaštitu bilja, ali i pravilno postupanje od strane korisnika sredstava za zaštitu bilja. Adekvatno upravljanje ambalažnim otpadom podrazumeva ispiranje prema uputstvu i bezbedno privremeno skladištenje kod korisnika, i preuzimanje, transport i konačno zbrinjavanje ove vrste otpada od strane ovlašćenih operatera.

About Savacoop.

Jako je bitno da znate osnovne karakteristike otpadne ambalaže od sredstava za zaštitu bilja i to:


* ambalaža od sredstava za zaštitu bilja nije povratna ambalaža,

* ispražnjena neisprana ambalaža je opasan otpad,

* opasan otpad može da ugrozi zdravlje ljudi, životinja i životnu sredinu,

* pravilnim postupanjem pri korišćenju sredstva za zaštitu bilja pojedina ambalaža može da dobije karakter neopasnog otpada.


Krajnji korisnici su u obavezi da prilikom korišćenja sredstva za zaštitu bilja ispražnjenu ambalažu isperu na pravilan način, a u skladu sa Pravilnikom o sadržini deklaracije i uputstva za primenu sredstava za zaštitu bilja, kao i specifičnim zahtevima i oznakama rizika i upozorenja za čoveka i životnu sredinu i načinu rukovanja ispražnjenom ambalažom od sredstava za zaštitu bilja (Sl. glasnik RS, br. 21/2012, 89/2014 i 97/2015).

Pravilno postupanje sa ambalažom sredstava za zaštitu bilja nakon upotrebe


Sa ambalažom sredstava za zaštitu bilja postupati prema principu trostrukog ispiranja ili ispiranja pod pritiskom.


Ambalaža sredstava za zaštitu bilja tečnog oblika


* Ispražnjenu ambalažu ocediti oko 30 sekundi. Čistom vodom napuniti trećinu ambalaže, zatvoriti čep i dobro promućkati. Postupak ponoviti još najmanje dva puta, sve dok ambalaža ne bude vidljivo čista.

* Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu i utrošiti zajedno sa pripremljenim rastvorom za tretiranje poljoprivrednih kultura.

* Ispražnjenu ambalažu izbušiti na tri mesta. Ambalaža se predaje sabirnim centrima dva puta godišnje (jun - jul i novembar - decembar). Zatvarači se odlažu odvojeno od boca.

Napomena: Jako je bitno isprati odmah nakon pražnjenja kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušilo u unutrašnjosti.


Ambalaža sredstava za zaštitu bilja čvrstog oblika


Kod sredstava za zaštitu bilja koje su čvrstog oblika (granule, prašivo za zaprašivanje i slično) potrebno je ambalažu snažno protresti kako bi što manji sadržaj sredstva za zaštitu bilja ostao u ambalaži.