03.07.2024

Cuprofix® C Disperss - Sigurno i lako protiv plamenjače
Predstavljamo preparat Cuprofix® C Disperss kompanije UPL - sigurno i lako rešenje protiv plamenjače.


Aktivna materija
_____________


Cuprofix® C Disperss (Cimoksanil 40 g/l + tri bazni bakar sulfat 200 g/kg) koji pruža punu sigurnost u borbi protiv plamenjača delujući lokal sistemično (cimoksanil) i preventivno (bakar sulfat).

Bakar je preventivni fungicid i baktericid. Deluje inhibirajući na klijanje spora patogena.

Cimoksanil je protektivni i kurativni, lokalsistemični, antisporulativni fungicid nepoznatog mehanizma delovanja za suzbijanjeprouzrokovača plamenjača.


Preparat možete pogledati i poručiti online u našoj internet prodavnici na linku: Cuprofix® C Disperss


Delovanje
_____________


 - Sistemično i preventivno delovanje

 - Disperss tehnologija za savršenu rastvorljivost

 - Dodatno delovanje protiv bakteriozaPrimena
_____________


 - Cuprofix® C Disperss se savršeno rastvara zahvaljujući patentiranoj Disperss tehnologiji.

 - Odlično mešanje sa drugim preparatima (neutralna pH).

 - Odlična otpornost na spiranje kišom.

 - Količina primene u 2,8 - 3 kg/ha.

 - Preparat je registrovan u vinovoj lozi, paradajzu, krompiru, tikvicama, luku, ružama.


Karenca
_____________

 
- Kratka karenca u povrću 3-7 dana

 - Paradajz - 3 dana

 - Tikvice i crni luk - 7 dana

 - Krompir - 14 dana

 - Vinova loza - 28 danaPreparat možete pogledati i poručiti online u našoj internet prodavnici na linku: Cuprofix® C Disperss