25.02.2022

Fontelis® - novi fungicid kompanije Corteva Agriscience
Aktivna materija
_____________


Pentiopirad 200 g/l


Primena
_____________


Preparat Fontelis® je fungicid sa širokim spektrom delovanja za upotrebu u jabučastom voću, koštičavom voću, jagodama i nekim povrtarstkim kulturama.


Doze i period upotrebe
_____________


Jabuka i kruška: za suzbijanje prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova (Venturia inaequalis i Venturia pirina), prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), alternarijske pegavosti (Alternaria spp.) i prouzrokovača smeđe pegavosti na kruškama (Stemphylium vesicarium). Količina primene: 0,75 - 1,125 l/ha (nanosi se 75 ml/hl FONTELIS-a rastvorenog u 1000-1500 litara vode), odnosno (750-1125 ml proizvoda po ha) uz standardnu visinu stabla 2,5 do 3,5 m.

Fontelis® se primenjuje u fazama razvoja jabuke i kruške BBCH 60 – 89, odnosno od otvaranja prvih cvetova do punog sazrevanja plodova. U slučaju primene do kraja cvetanja, koristiti količinu vode između 1000-1200 l/ha (750-900 ml proizvoda po ha). Minimalni vremenski razmak između 2 tretmana je 7 dana. 
Primenjivati najviše 2 puta godišnje na istoj površini.

Breskva, nektarina i kajsija: za suzbijanje prouzrokovača truleži plodova (Monilia laxa, Monilia fructigena i Monilia fructicola) i prouzrokovača pepelnice (Podosphaera tridactyla i Sphaerotheca pannosa) tokom faze cvetanja (BBCH 71) izvršiti samo jedno nanošenje u dozi od 1,2 l/ha FONTELIS-a rastvorenog u 500 - 1000 litara vode; tokom faze razvoja i zrenja voća (BBCH 89), izvršiti najviše 2 primene u dozi od 1,5 l/ha proizvoda rastvorenog u 500-1000 litara vode. Minimalni razmak između tretmana je 7 dana. Primenjivati najviše 2 puta godišnje na istoj površini.

Paradajz, plavi patlidžan: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i bele truleži (Sclerotinia spp.). Na otvorenom polju primeniti 2,4 l/ha Fontelis-a sa zapreminom vode između 500 i 1200 l/ha; Fontelis® se primenjuje od faze vidljivog prvog cvetnog pupoljka (BBCH 51) do faze pune zrelosti plodova (BBCH 89). Primenjivati najviše 1 put godišnje. U proizvodnji u zaštićenom prostoru, koristiti 2 l/ha proizvoda sa zapreminom vode između 500 i 1000 l/ha; Primenjivati najviše 2 puta godišnje, pri čemu treba poštovati minimalni interval od 5 dana između primena.
Paprika u zaštićenom prostoru: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) primenjuje se 2 l/ha proizvoda rastvorenog u 500-1000 l/ha vode. Fontelis® se primenjuje od faze vidljivog prvog cvetnog pupoljka (BBCH 51) do faze pune zrelosti plodova (BBCH 89). Primenjivati najviše 2 puta godišnje pri čemu treba poštovati minimalni interval od 5 dana između primena.

Krastavac: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea), prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia spp.) i prouzrokovača pepelnice (Sphaeroteca fuliginea) u otvorenom polju, primenjuje se 2,4 l/ha Fontelis-a sa zapreminom vode između 500 i 1200 l/ha. Fontelis® se primenjuje od faze vidljivog prvog cvetnog pupoljka (BBCH 51) do faze pune zrelosti plodova (BBCH 89). Primenjivati najviše 1 put godišnje. U zaštiti uzgoja koristiti 2 l/ha proizvoda sa zapreminom vode između 500 i 1000 l/ha; Primenjivati najviše 2 puta godišnje, pri čemu treba poštovati minimalni interval od 5 dana između tretmana.

Zelena salata, matovilac, kres salata, rukola, lisnata i rebrasta blitva, spanać: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovača bele truleži (Sclerotinia spp.) u otvorenom polju, primenjuje se 1,5 l/ha proizvoda sa zapreminom vode između 200 i 1000 l/ha. Fontelis® se primenjuje od faze završenog razvitka rozete (BBCH 40) do faze dostignuća karakteristične visine biljaka (BBCH 49). Primenjivati najviše 1 put godišnje.

Jagoda u otvorenom polju i u zaštićenom uzgoju: za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) primenjuje se 900 ml/ha proizvoda sa zapreminom vode između 200 i 1000 l/ha. Fontelis® se primenjuje od faze pojave prve grupe cvetova na dnu rozete (BBCH 55) do faze druge berbe, još više obojenih plodova (BBCH 89). Primenjivati najviše 2 puta godišnje, pri čemu treba poštovati minimalni interval od 5 dana između tretmana.


Način delovanja
_____________

Distribucija Fontelis-a na listu nakon primene
_____________Nakon primene, oko 20% ostaje na površini lista
• Preventivno delovanje i produženo trajanja dejstva proizvoda

75% prodire u epidermis
• Primarni izvor zaštite od patogena
• Aktivni rezervoar za slučaj ispiranja kišom
• Rezerva za dalji prodor u tkivo

5% prodire u sprovodna tkiva (ksilem)
• Translaminarno i akropetalno kretanje - povećana zaštita