25.10.2023

Jesenji tretmani u voćnjacima
Kada je reč o jesenjim aktivnostima u voćnjacima, kalendarski se približavamo poslednjem tretmanu koji se radi fungicidima na bazi bakra.

Bakteriozno izumiranje voća su rak rane i sve češća pojava koja se suzbija u narednom periodu.

Savacoop je pripremio za ovu primenu fungicid Cobox u dozi od 3,5kg/Ha.

Momenat primene je 50-60% otpalog lišća ili polovina novembra.

Fungicid Cobox
_____________


Cobox je preventivni fungicid koji sadrži bakar iz bakar-oksihlorida, 350 g/kg. Primenu nalazi u voćarskim, povrtarskim kulturama i u vinovoj lozi.

Jabuka - za suzbijanje čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia sp.), koncentracija primene 0,35 % (35 g u 10 l vode), u vegetaciji do faze "mišjih" ušiju.

Malina - za suzbijanje sušenja lastara maline, koncentracija primene 0,35 % (35 gl u 10 l vode), tretiranjem do početka cvetanja.

Vinova loza - za suzbijanje plamenjače, koncentracija primene 0,35 % (35 g u 10 l vode), od početka cvetanja.

Krompir - za suzbijanje plamenjače krompira, količina primene 2,75 kg/ha (69 g na 10 l vode, tretiranjem pre ostvarivanja uslova za zarazu.


Karenca je u voćnjacima obezbeđena vremenom primene, u vinovoj lozi iznosi 28 dana, dok u krompiru 7 dana.

NAPOMENA: PRE UPOTREBE PAŽLJIVO PROČITATI UPUTSTVO!Cobox potražite kod svog terenskog komercijaliste ili naručite online u našoj online prodavnici.


Slavko Gudurić, Stručna služba